Saga
Sent på hösten 2009 inköptes Saga, en nybyggd nordlandsbåt. Vid första anblicken liknar hon inte en båt som passar i ett vikingatida skeppslag men tittar man lite mer noggrant så gör hon det. 

De norska nordlandsbåtarna är byggda efter samma princip som vikingatida båtar och skepp. Viktigast just nu är att hon är en råseglare som ger oss goda möjligheter att träna upp våra seglingskunskaper.

Saga ska bli en tillgång för alla medlemmar.

Fler båtar?
Vi har många vänner med vikingatida båtar och skepp. Alsnu gårds läge vid stranden, mitt i Mälaren, intill både Hovgården och Birka gör att vi ofta får besök. Ofta fattas det besättning och medlemmar
blir ofta tillfrågade.

M.a.o att vi är ett skeppslag och bara har en liten båt gör nog inte så mycket, vill vi så har vi många möjligheter att både segla och ro i andras skepp och båtar.


Alsnu skeppslags Saga - Foto: Magnus Nelding
Saga på äventyr sommaren 2010
Foto: Magnus Nelding

Regler för SAGA

1. Saga måste bokas av båtansvarig innan man tar ut henne på äventyr.

2. För att få framföra Saga måste man ha fått utbildning av båtansvarig (eller annan kunnig). Det innebär att man måste veta hur man förtöjer och hanterar Saga på rätt sätt.
För segling krävs ytterligare utbildning.

3. Sagas hemmahamn är Alsnu udds brygga och hon ska alltid återbördas dit.

4. Allt löst i båten skall återbördas till förrådsboden efter avslutad tur (om masten är riggad kan den sitta kvar). Årorna, rået, roder, tampar, mast, mm ska tillbaka till anvisade platser. Inget får lämnas kvar i båten, på bryggan eller på land.

5. Om något går sönder är man personligen skyldig; antingen betalar man för reparation eller så gör man fullgod lagning (dvs. minst lika bra som innan skadan uppstod).

6. Respektera att Saga är Alsnu Vikingars egendom. Var försiktig och håll henne snygg och ren.

7. Om du upptäcker att underhåll behövs göras (tex. tampar som behöver bytas ut, bord som läcker, mm), informera båtansvarig!

8. Det är fullt tillåtet att lämna ett bidrag om man har lånat henne för personliga göromål. Pengarna går till underhållet av Saga.