LAM-ANG ang pinaka-matanda at pinaka-mahaba sa mga tula ng mga Ilokano at itinatangi ngayong dakilang salaysay (epic) ng kanilang lipi. Dati-rating inaawit saliw sa tugtog ng dallot, tuwing may kasal, kasunduan at anumang pagdiriwang at pagtitipon ng mga tao, itinuro itong tula sa bigkas lamang ng mga magulang sa mga anak at apo, sunud-sunod sa haba ng panahon. Hindi ito isinulat kundi nuong pagdating na ng mga Español nuong ika-17 sandaang taon, nang hinaluan ng mga pangaral catholico.

Itinuturing pa ring dalisay na Iloko, inilalarawan nitong salaysay ang buhay, mga gawi at hangarin ng mga Ilokano nuong Unang Panahon. At para sa mga kasalukuyang Ilokano, itinatanghal nitong tula ang tapang at tibay ng luob na minana nila mula sa mga ninuno, ang lakas nila sa labanan, katapatan, at pagmamahal sa familia at angkan. Pati na ang ngayong udyok na dumayo kahit gaano ang layo upang kumita ng unlad, pagsa-sarili at matiwasay na buhay...
-- Emilio L. Alvarez

Salaysay ng Biag ni Lam-Ang (‘Buhay ni Lam-Ang’) ang pakikipag-sapalaran ng walang pagod na bayani na, mula pa nuong pagka-musmos, ay nagpakita na ng mahiwagang kapangyarihan. Siyam na buwan gulang lamang, nakipag-digmaan na si Lam-Ang sa mga pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos, habang lumiligaw kay Ines Kannoyan, kinain siya ng malaking isda subalit naibalik sa buhay ng kanyang tandang (gallo, rooster) at mga kaibigan...
-- Dr. Lilia Quindoza-Santiago

Ipinanganak na bulag, si Pedro Bucaneg (1592-1630) ang kinikilalang unang makata ng Ilokos, hirang ng marami na Ama ng Panitikang Iloko. Siya ang unang naglathala ng dakilang salaysay ni Lam-Ang...
-- Reynaldo A. Duque

Kahit na ang 2 dakilang salaysay ng mga kapatagan (llanos, plains) na alam pa ngayon, Biag ni Lam-Ang ng mga Iloko at Ibalon ng mga Bicol ay may halong catholico (Demetrio 1979). Itong paghalo sa mga dakilang salaysay ay takda ng pagbuklod ng mga bagong gawi ng pagsamba sa mga dating gawi ng mga unang lipunan. Si Pedro Bukaneg ay nakipag-niig kay frayle Francisco Lopez...
-- Jose Mario C. Francisco, Society of Jesus (SJ)

Batid ng manunulat na Iloko na mismong dakilang salaysay niya, Biag ti Lam-Ang, maniwaring sibol bago pa dumating ang mga Español sa Pilipinas, ay “nilamutak” (vandalized) ng mga frayleng Español at “bininyagan” (christianized) upang maghatid ng pagsambang catholico sa mga hindi-binyagang tao sa hilagang Pilipinas, tahanan ng mga Ilokano (Duque, 1985). Kaya ang Biag ti Lam-Ang ay sagisag ng “pagpangit” (mutilation) ng likas na kagawian ng Ilokano...     -- Clesencio G. Rambaud

   ALAMAT  NG  MGA  UNANG  PILIPINO:   Ancient Folklore of  the Philippines

‘Ti  Biag Ni  Lam-Ang’ : Ang Buhay Ni  Lam-Ang
Ilocos Epic of the Legendary Hero, Lam-Ang

Isina-salaysay pa ng mga taga-Ilocos hanggang ngayon ang mga ginawa ng kanilang bayani, si Lam-Ang,
sagisag ng lakas at tiyagang napaka-dalisay, nahirang tuloy siyang kahanay ng mga diyos. Narito ang
maikling ulat ng ‘Ti Biag Ni Lam-Ang,’ ang dakilang salaysay nitong napaka-pambihirang bayani
...
-- Dion Fernandez, Lam-Ang, Demigod

SIYAM na buwan bago siya isinilang sa isang maharlikang familia, namundok ang kanyang ama upang sugpuin ang isang masamang pangkat ng mga Igorot. Sa kasamaang-palad, napatay ang ama, pinugot ang kanyang ulo at isinabit sa gitna ng nayon ng mga Igorot bilang gantimpala at parangal sa kanilang pangkat. Sa kabilang dako, nagulat ang ina pagkatapos nang biglang lumaki ang sanggol at agad-agad nagsalita. Isinumpa ni Lam-Ang - sapagkat ito nga ang naging pangalan niya - na mamumundok din siya upang matuklas kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Kasama ang kaiba at mabuting pangkat ng mga Igorot, inakyat ni Lam-Ang ang bundok at natagpuan ang bangkay ng ama niya. Bilang ganti, pinatay niya ang bawat isa ng mga masamang Igorot, gamit ang tangi niyang sandata - isang sibat.

Pagod na pagod siya pagbalik sa bahay. Minabuti niyang maligo muna at sumisid sa ilog Amburayan. Kaginsa-ginsa, umapaw ang ilog sa kapal ng putik at dugo na nahugas mula sa kanyang katawan. Lahat ng isda sa ilog ay namatay. Pati ang mga palaka at iba pang hayop na umahon mula sa tubig ay namatay lahat sa pampang.

Kinabukasan, ipinahayag ni Lam-Ang sa ina na mag-aasawa na siya. Ginamit niya ang kapangyarihan niya sa hiwaga at nabatid niya na ang magiging asawa niya ay si Ines, isang babae taga-Kandon, isang munting nayon sa hilaga. Patungo na siya duon nang nadaanan niya ang isang batong dambuhala (stone giant ) na sumisira sa palay at tobaco sa mga bukid. Gamit ang kalasag na pilak (silver shield ) na minana sa ama, nilabanan niya at pinatay ang dambuhala. Tapos, pinugutan niya ng ulo.

Sa Kandon, dinatnan niyang nakapaligid sa bahay ni Ines ang libu-libong lalaki na lumiligaw sa dalaga. Siksikan silang lahat at, upang makalapit sa bahay, napilitan ni Lam-Ang na lumakad sa mga ulo ng mga lumiligaw hanggang umabot siya sa isang bintana, kung saan siya pumasok sa bahay. Humanga nang matindi si Ines sa lakas at tibay ng luob ni Lam-Ang kaya pumayag siya agad na maging asawa nito. Subalit alinlangan pa ang mga magulang ng dalaga. Kailangan daw mag-alay ng bigay-kaya (dowry) ang mga magulang ni Lam-Ang bago makuha si Ines.

Pumayag si Lam-Ang at ipinangakong babalik siya pagkaraan ng isang linggo, kasama ng kanyang ina at ng mga handog at iba pang yaman. Humangos siya pabalik sa ina, at naghanda ng isang bangka na balot ng ginto. Pinuno niya ito ng iba pang ginto, mga alahas, mga estatua at iba pang mamahaling bagay. Pagbalik niya sa Kandon kasama ng kanyang ina, nagimbal ang mga magulang ni Ines sa dami ng kayamanang dala. Nuong araw ding iyon, ikinasal sina Lam-Ang at Ines. Pagkaraan ng 3 taon, nagka-anak na lalaki ang bagong mag-asawa.

Isang araw, binangungot ( pesadilla, nightmare) si Lam-Ang: Alang-alang sa kanyang anak, at sa kanyang mga ninuno (antepasados, ancestors), kailangan niyang pagdaanan ang makalumang gawi ng pahirap (ancient ritual of sacrifice). Ayon masamang panaginip, dapat siyang sumisid hanggang sa sahig ng dagat (sea floor) upang hanapin ang gintong kabibi ( gold seashell ). Batid ni Lam-Ang na ikamamatay niya ang gagawin, kaya nagdasal siya at nanawagan sa mga diyos. Sinagot naman siya at binigyan ng pag-asa. Isiniwalat ni Lam-Ang ang lahat kay Ines: Ang hirap na susu-ungin niya, ang mga pahiwatig ng kanyang pagkamatay, pati na ang habilin ng pag-asa na sagot sa kanya ng mga diyos.

Pagsapit ng takdang araw, dumumog ang lahat ng tao sa nayon, pati na sa mga kalapit sa paligid, upang saksihan ang pagsisid ni Lam-Ang sa gintong kabibi sa ilalim ng dagat. Subalit bahagya pa lamang nakalubog si Lam-Ang nang biglang umahon si Berkakan, ang dambuhalang halimaw na pating, at sinakmal ang bayani. Sa bahay, nakita ni Ines lahat ng pahiwatig na isiniwalat ni Lam-Ang. Bumagsak ang kalan (estufa, stove), umuga ang hagdan (escalera, stairs), at nanginig ang kanilang anak na lalaki. Napahagulhol si Ines: Patay na si Lam-Ang.

Tatlong araw lumuha si Ines bago siya nagkalakas lumabas at sundin ang mga habilin ng mga diyos. Inipon niya ang mga buto-buto ni Lam-Ang na inanod ng dagat sa pampang, at inuwi sa bahay. Sunod sa isiniwalat ni Lam-Ang, binalot niya ang mga buto sa pulang sutla (seda rojo, red silk), tumalikod at nagdasal nang nagdasal. Habang ibinubulong ni Ines ang mga panalangin, naririnig niyang unti-unting nabubuo uli ang kalansay at katawan. Pagkaraan ng ilang sandali lamang, lumitaw si Lam-Ang na buhay na muli.

Dahil dito at iba pang giting na ginawa ni Lam-Ang, silang mag-asawa at ang kanilang anak ay pinatawan ng mga diyos ng walang katapusang buhay. At sila ay namuhay sa sagana ng mga bukid ng palay habang panahon.

ANG  MGA  PINAGKUNAN

Lam-Ang, Demigod,’ by Dion Fernandez, in ‘Legends and Lore: The Philippines,’ www.fortunecity.com/victorian/byzantium/55/lloreph.htm
Kurditan Samtoy,’ by Reynaldo A. Duque, www.ncca.gov. ph/culture&arts/cularts/arts/literary/literary-samtoy.htm
This is the Ilocano,’ by Emilio L. Alvarez, sinurat.sphosting.com/urnong/ilocano.html
Early Philippine Literature,’ by Dr. Lilia Quindoza-Santiago, www.ncca.gov.ph/culture&arts/cularts/arts/literary/literary-early.htm
Preserving the Ilocano Identity,’ by Clesencio G. Rambaud, www.philpost.com/0799pages/ilokano0799.html
Cohesion and Coherence Interplay in the English Translation Texts of the Epic ‘Biag ni Lam-ang’ (Life of Lam-ang), by Aida M. Agustin-Cuanang,
1996 Ph.D. (English Studies: Language), www.gradstudies.cal.upd.edu.ph/a96_99.htm
The Mediating Role of Narrative in Inter-religious Dialogue: Implications and Illustrations from the Philippine Context,
by Jose Mario C. Francisco, SJ, East Asian Pastoral Institute, Manila

Nakaraang Alamat               Ulitin mula sa itaas               Lista ng mga Alamat               Tahanan: Mga Kasaysayan Ng Pilipinas               Sunod na Alamat