ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1.

                   1.«Я  реальний, я ідеальний». Слід намалювати в метафоричному вигляді, як ви уявляєте себе реального, і як – ідеального, і пояснити цей малюнок.

                   2. «Вгадай особистість за асоціаціями». Студент загадує якусь особистість, яка відома всім присутнім. Інші студенти за допомогою різноманітних запитань на асоціації мають з’ясувати загадану особу: «З яким кольором асоціюється ця людина?», «З якою погодою?», «З якою твариною?» тощо.

                   3. «Три в одному». Кожному студенту викладач дає набір з трьох довільно обраних слів. Студент має створити невеличку розповідь, в якій ці слова були б логічно пов’язані. Приклади наборів слів: «стіл, взірець, натхнення», «математика, стовбур, каблучка», «посмішка, книга, сон», «матуся, табурет, одяг».

 

Тема 2.

         1.Фізична та психологічна релаксація. Вправи на розслаблення м’язів з елементами аутотренінгу та використанням позитивних афірмацій.

         2.М’язовий диктант. Вправа на свідоме керування м’язами тіла. На дошці записані умовні позначення м’язів: 1 – шия, 2 - ліва рука, 3 – права рука, 4 – м’язи пресу, 5 – ліва нога, 6 – права нога, 7 – щелепи, 8 – м’язи навколо очей. За командою викладача студенти роюблять відповідні дії: «Розслабити 7», «Напружити 1», «Розслабити 1, напружити 5 та 6» тощо.

 

Тема 3.

         1.Види рухів. Кожний студент має виконати по одному руху кожного виду: моторний, робочий, семантичний, ілюстративний, пантомімічний.

         2.Дія для досягнення мети. Кожному студенту задається певна фізична дія, яку слід виконати для досягнення мети (створити невеличкий етюд). Спочатку для тренування всі виконують однакові дії (два етюди): увійти в кімнату; сісти на стілець. Потім кожен отримує індивідуальне завдання: витерти дошку, повісити картину, забити цвях, помити посуд, приготувати борщ, вимити руки, написати лист, пришити ґудзик, накрити на стіл, прибрати в кімнаті, надрукувати текст тощо.

         3. “Поговірка”. Студенти мають створити невеличкий етюд, який би певним чином ілюстрував обрану ними поговірку.

 

Тема 4.

         1.Фраза з підтекстом. Кожний студент має вимовити завдану фразу з різним підтекстом, не повторюючи попередників. Приклади фраз: “До побачення”, “Радий вас бачити”, “Ніколи в житті”, “Доброго дня!”, “Нарешті!” тощо.

         2.Словесна дія.  Студент має вимовити будь-яку з відомих йому скоромовок із завданим підтекстом: привітатися, налякати, попередити, пробачитися тощо.

         3.Зміна темпоритму.  Студент робить певну фізичну дію у завданому темпоритмі, який змінює за завданням викладача.

         4.»Всередині і зовні».  Слід вигадати і виконати етюд, в пропонованих обставинах якого зовнішній темпоритм не збігався б з внутрішнім. Етюду треба дати назву.

         5.«Чекання на зупинці». Студент має зіграти етюд з такими пропонованими обставинами: він чекає на зупинці автобус. За завданням викладача змінюються умови чекання: стає холодно, іде дощ, залишається дуже мало часу і т.п.

 

Тема 5.

         1.Мандрування до власної кімнати. Викладач ставить на стіл іграшку, за його командою студенти мають пригадати свою кімнату: пройти повз кожної стіни, пригадати розташування меблів, полічити предмети. В цей час викладач прибирає іграшку, потім аналізується, чи помітили цей момент студенти.

         2.Увага на об`єкт.  Кожний студент отримує певний об`єкт у класній кімнаті, який він повинен уважно роздивитися протягом 30 секунд: дошка, вікно, стілець, портрет тощо. Потім студент відвертається, а викладач завдає йому питання про цей об`єкт.

         3.Групові етюди на фізичну дію та імпровізацію.  Студенти поділяються на групи по 4-5 осіб. Викладач задає пропоновані обставини, а студенти самостійно починають діяти в цих обставинах, наприклад, “Вокзал”, “Акваріум”, “Курник”, ”Катастрофа”, “Бій” тощо.

         4.”Під дверима”. Етюд на відроблення пластичних реакцій (устремління, відмова, гальмування). Пропоновані обставини: людина підслухує під дверима і певним чином реагує на почуте.

                   5.“Крізь скляну стіну”. Студенти поділяються на пари. Пропоновані обставини: один з них від’їжджає, інший проводжає його. Між ними — звуконепроникна скляна стіна. Проводжаючий без звуків має передати від’їжджаючому певне повідомлення, яке той має зрозуміти, наприклад, “Ти забув ключі”, “Приїдешзателефонуй”, “Купи ліки для бабусі” тощо.

         6. “Пишемо листа”.  Письмова робота. Студенти мають написати листа за обраною темою, наприклад, освідчення, з урахуванням переважаючого типу сприйняття адресата (аудіального, візуального, кінестетичного, дігітального).

 

Тема 6.

         1.Етюд з “пустишкою (на переміну відношення до предмету). Студент грає створений ним етюд, в якому місце якогось предмета займає “пустишка”. Інші студенти мають вгадати, який предмет мався на увазі. Етюду треба дати назву.

         2.“Та сама лава (на переміну відношення до місця дії). Треба зіграти етюд (спочатку одиночний, потім — парний) з такими пропонованими обставинами: людина приходить до лави, яка щось для неї означає. Етюду треба дати назву.

         3.“ Переміна відношення до події ”. Треба створити і зіграти етюд, в якому б була присутня перміна відношення до події. Етюду треба дати назву.

         4.Парний етюд зі словами. Студенти поділяються на пари. Треба створити пропоновані обставини і зіграти етюд, протягом якого мають бути сказані наступні слова: “Ну що?” “Нічого”. “Дощ іде”. “Іде дощ”. Етюду треба дати назву.

         5.“ З перешкодами”.  Треба перейти з одного краю сценічного майднчика на інший, використавши і виправдавши якомога більше перешкод. (Студент створює етюд з відповідними пропонованими обставинами).

Тема 7.

1. Перший раз. Студент має створити і зіграти 4 етюди,, в центрі яких буде одна і та сама подія (“перший раз” в будь якому значенні, обраному студентом), але етюди мають бути зіграні в чотирьох основних жанрових аспектах — драматичному, комічному, трагічному, трагікомічному.

 

Тема 8.

         1. “Скульптор” . Парна вправа на виправдання. Один студент з кожної пари має надати іншому будь-якої пози (Він “скульптор”, партнер - “глина”). Партнер має виправдати цю позу.Підготування і виголошення промови «Мій великий успіх».

         2. “Вільне спілкування”. Студенти поділяються на пари. Викладач надає їм певні життєві ролі і коротко окреслює обставини, наприклад, “подруги сваряться”, “мати не пускає дочку гуляти”, “менеджер проводить співбесіду” тощо. Не домовляючись, студенти мають підтримувати розмову і дію протягом трьох хвилин, причому коли час сплине, дія повинна мати логічне завершення.

         3. “Створи мізансцену”. Кожний студент, використовуючи партнерів, має створити статичну мізансцену із завданою назвою, наприклад: “Ось і все”, “Ревнощі”, “Щира вдячність”, “Прощання”, “Нарешті”, “Знову!”, “Кохання” тощо. Сам студент в своїй мізансцені брати участь не може.