Shia ahli
  Kerbela Sehidleri
 

1. Abdullah oğlu Əvf,
2. Abdullahi Mühyi oğlu Ömər,
3. Abdullah oğlu Səd,
4. Abdullahi Yəzmi oğlu Abdurrəhman,
5. Aqil oğlu Cəfər,
6. Aqil oğlu Muslim, (Kufə’də)
7. Aqil oğlu Abdurrəhman,
8. Əmr Kəlbi oğlu Abdullah,
9. Əvf oğlu Avn,
10. Avsəcəyi Azərbaycani oğlu Muslim,
11. Cəbavə oğlu Ömər,
12. Cəfər oğlu Abdullah oğlu Muhamməd,
13. Cəfər (Islam ordusunun muəzzini),
14. Dəccanə oğlu Abdullah,
15. Dəccanə oğlu Səd,
16. Ənəs oğlu Malik,
17. Ənəs oğlu Muhamməd,
18. Fərrat oğlu Ömər,
19. Firuzan (Imam Huseyinin köləsi),
20. Faris oğlu Qulam (Imam Zeynəl Abidinin hizmətçisi),
21. Qulam Salman (Bəsrədə şəhid oldu),
22. Qulam oğlu Ürvə (Hürun köləsi),
23. Hani Baba (Ürve ve Hz. Əlinin bacısı Ümmehəninin oğludur),
24. Həsəni Həmədani oğlu Bərir,
25. Hür oğlu Əli,
26. Hənzələ oğlu Səid,
27. Həsən oğlu Zəhir,
28. Hz. Əli oğlu Hz. Hüseyin
29. Hz. Əli oğlu Əvn,
30. Hz. Əli oğlu Abdullah,
31. Hz. Əli oglu Cəlal Abbas
32. Hz. Əli oğlu ƏbubƏkir,
33. Hz. Əli oğlu Fəzl,
34. Hz. Əli oğlu Osman,
35. Hz. Həsən oğlu Abdullah,
36. Hz. Həsən oğlu Qasim,
37. Hz. Hüseyin oğlu Əli Əkbər
38. Hz. Hüseyin oğlu(Məsum) Əli Əsgər (Abdullah Əkbər),
39. Hz. Hüseyin oğlu(Məsum) Qasim
40. Xalid oğlu Ömər,
41. Hərir oğlu Həmzə,
42. Həris oğlu Cəbavə,
43. Həris oğlu Yusif,
44. Qeys ibin Ərəbi, (Kufədə)
45. Kəlbi oğlu Vəhəb,
46. Makəl oğlu Ənəs,
47. Malik oğlu Vəkkas,
48. Məskur (Hz. Müslimin uşaqlarının zindançısı), (Kufədə)
49. Məzahir oğlu Həbib,
50. Miqdad oğlu Muhəmməd,
51. Mühaciri Cəfi oğlu Zeyd,
52. Muhammədi Kəsiyr, (Kufədə)
53. Muhəmməd Kəsiyr oğlu Mahdum, (Kufədə)
54. Muta oğlu Ömər,
55. Müslim-i Azərbaycaninin oğlu (ismi bilinmir),
56. Müslim Aqil oğlu Abdullah,
57. Müslim Aqil oğlu Ibrahim (Kufədə)
58. Müslim Aqil oğlu Muhəmməd, (Kufədə)
59. Müslim Həmmad,
60. Müslim Məzəni oğlu Yəhya
61. Ömer oğlu Xalid, (və ya Xəlil)
62. Rəfi oğlu Hilal,
63. Rabiə oğlu Qeys,
64. Riyah oğlu Hür,
65. Riyah oğlu Müsəb (Hürün qardaşı),
66. Səd (Əbu Talibin köləsi),
67. Səd oğlu Hənzələ,
68. Səviyd oğlu Sit,
69. Übeyd oğlu Sərih,
70. Ürvə oğlu Əbdurrəhman,
71. Ütbeyi Vəqqas oğlu Həşim,
72. Ütbe oğlu Malik,
73. Ziyad Səbi oğlu Zeyd,

 
  Bu gün 30 ziyaretçi (103 klik) burda idi!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=