Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Petero NKURUNZIZA arashimira abarongoye amakomine n’intara bashoboye gutsimbataza amahoro n’umutekano

nattttttUmukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarakeje aranashimira  abarongoye amakomine yose y’igihugu n’intara zose  kubera bashoboye gutsimbataza amahoro n’umutekano aho baramutwa hose. Ivyo yabishikirije mu nama yagiranye nabo ku wa 31 Gitugutu 2017 muri komine Mabayi intara ya Cibitoke nk’uko twabishikirijwe n’icegera c’umuvugizi w’umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana inyuma y’iyo nama. Ngo muri ico gihe nyene ngo   Prezida  NKURUNZIZA yaboneyeho akaryo ko kwifatanya na ba musitanteri bose na ba buramatari kugira ngo bibuke musitanteri wa komine Kirundo aherutse kwitaba Imana ahitanywe n’isaganya ry’imodoka.Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarakeje aranashimira  abarongoye amakomine yose y’igihugu n’intara zose  kubera bashoboye gutsimbataza amahoro n’umutekano aho baramutwa hose.

Ivyo yabishikirije mu nama yagiranye nabo ku wa 31 Gitugutu 2017 muri komine Mabayi intara ya Cibitoke nk’uko twabishikirijwe n’icegera c’umuvugizi w’umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana inyuma y’iyo nama. Ngo muri ico gihe nyene ngo   Prezida  NKURUNZIZA yaboneyeho akaryo ko kwifatanya na ba musitanteri bose na ba buramatari kugira ngo bibuke musitanteri wa komine Kirundo aherutse kwitaba Imana ahitanywe n’isaganya ry’imodoka.Nk’uko Alain Diomède Nzeyimana yabandanije  abishikiriza, ngo Umukuru w’igihugu, yarasavye ko abarongoye abandi nka baburamatari gushishikara babungabunga amahoro n’umutekano mu ntara barongoye na cane cane muri kino gihe igihugu kigiye kwitegurira amatora yo mu 2020. Ikindi yasavye ba buramatari ngo ni uko bokwama bahimiriza abenegihugu kubungabunga ibidukikije. Ngo igihugu kiri mu rugamba rukomeye rwo kurwanya ubukene ari na co gituma hagiye kuzoshirwaho umugambi wo gufashanya mu turere kugira ngo bamwe basegerereza mu mabarabara canke bamwe usanga batunzwe no kudandaza imibiri yabo bashobore gufashirizwa aho bavuka.

Ngo Prezida  NKURUNZIZA yarasavye kandi ko baburamatari boshishikara kurwanya imiriro ya nyakanga kugira ngo bashishikare gukingira ibidukikije. Aha ngo yarabakeje kuko muri iyo ntumbero bakoze ibitari bike kuko iyo « miriro ya nyakanga » yagabanutse.Ngo Umukuru w’igihugu yarakeje kandi mu buryo bw’umwihariko abarongoye intara za Cibitoke na Makamba ngo  kuko muri izo ntara huguruwe ivyaranguwe vyinshi. Umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukundisha abarundi igihugu, Pascal Barandagiye ngo yarakeje cane abarongoye intara kuko bitanga batiziganya mu kubumbatira amahoro n’umutekano mu gihugu , mbere aca yerekana ko mu vyakozwe harimwo ukurwanya bimwe biboneka abanywa inzoga zitemewe n’amategeko hakaba haranateguwe ingingo zikomeye mu gitabu mpanavyaha zizohasha abanywa ibiyayuramutwe. Ngo iyo nama yakozwe mbere mu kanyamuneza kuko yakozwe mu gihe ikawa y’Uburundi yari yatahukanye intsinzi mu kuronka amanota meza yerekana ko ifise akanovera mu makungu.Buramatari w’intara ya Cibitoke, Iteriteka Joseph mw’ijambo ry’ikaze yashikirije Umukuru w’igihugu n’abo bagendanye bose na baburamatari bari bitavye iyo nama, yaramenyesheje  ko amahoro n’umutekano vyifashe neza cane mu ntara arongoye hanyuma  agaruka ku bikorwa vy’iterambere biriko birangurwa muri iyo ntara. Ivyo na vyo bikaba birangwa n’iyubakwa ry’amashure, amavuriro n’izindi nyubakwa zitandukanye.
Nathan Ntahondi

 

Ouvrir