Kauba tellimine, tasumine ja tarnimine

 

1.      Lisage soovitud kaup ostukorvi, tellige ja saatke meile.

2.      Kui tellimus on töödeldud, siis  meie töötaja võtab Teiega ühendust elektrooniliselt ja kinnitab kauba olemasolu ning ligikaudne kauba tarneaeg.

3.      Tellitud kauba  tasumine toimub pangakonto kaudu Teie e-mailile saadetud arve alusel / Paypal CREDIT CARD

4.      Tarnimine teostatakse otse tootjalt kliendile kulleriga Dascher, DPD, UPS, Fiege või teised.

5.      Kohaletoimetamise kulud ei kajastu kauba hinnas ja konkreetsel juhumil võivad varieeruda. Püüame võimalikult odavalt teostada iga tellimuse kohaletoimetamist.

 

Oluline teada:

6.      tarne toimub tootja poolt „ukseni”;

7.      tavaliselt tarne toimub tööajal;

8.      juhul, kui kuller ei suuda Teiega ühendust võtta või ei suuda kaup kohale toimetada (kinnine hoov, piiratud juurdepääs, juurdepääsu süsteem jne.), siis kaup tarnitakse tagasi terminali, ja sellega seotud kulud tagastab klient eraldi;

9.      enamsti kaup tuuakse paletil, on mahukas ja raske, siis Teie peate olema valmis kaup  ise vastuvõtma, sest kuller ei tegele kauba mahalaadimisega ja kohale toimetamisega;

10.  kui Teil on vaja kaup korrusele viia, siis sellest peab tasuma eraldi. Samuti peate meid teavitama seelest, kas trepikojas on lift ja on piisavalt ruumi, et kaupa saaks ilma tõketeta kohale toimetada;

11.  kõik muud kaasnevad kulud , mis on seotud asjaoluga, kui ei ole võimalik kliendile kaup tarnida, siis sellega seotud kulud klient tasub eraldi.

 

12.  kuna kaup toimetetatakse eritellimusel, siis igal konkreetsel juhumil kauba tagastamine ei kehti.

 

Garantii

13.  Iga tehase kaubal kehtib garantii 2 aastat (kui ei ole sätestatud teisiti).

14.  Klient on kohustatud teavitama kõik kaubaga seotud probleemidest, saadab meile tekkinud probleemi kirjeldus, foto meie e-mailile. Juhul, kui on tegemist garantiiga, saadame kulleri, kes võtab toode teeninduskeskusesse, kus see parandatakse või asetatakse uuega ja tuuakse tagasi kliendile.Ooteaeg on igal üksikjuhul määratledud eraldi.Klient on kohustatud hoidma kõiki dokumente ostmise ja algse toote pakendit. Kaupa ilma originaalpakendis tagasi ei võeta.

15.  Enamikul juhtudel maksmise arve on garantii dokument. (kui ei ole sätestatud teisiti).

Garantii ja tagastuse alla ei kuulu:

16.  toote kasutamisel tekkinud häired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest;

17.  toote kasutamisel tekkinud häired, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

18.  toote kasutamisel tekkinud häired, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majeure);

19.  toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel;

20.  toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne poolt;

21.  toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;

22.  tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;

23.  tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;

24.  toote kasutamisel tekkinud häired, mis on tekkinud toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil

25.  kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, CD-plaadid, kulumaterjalid, litsentsid jms) ning pakend ja dokumentatsioon;

26.  Ilma nõuetekohaselt vormistatud dokumendita, arveta või antud garantiitingimuste puudumisel garantii ei kehti;

27.  toote kasutamisel tekkinud häired, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

28.  defekte ega väidetavaid defekte, mis on tulenenud asjaolust, et toodet kasutati koos toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mida tootja või müüja ei ole valmistanud ega tarninud või asjaolust, et toode ühendati sellise toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mida müüja või tootja ei ole valmistanud või tarninud.

 

Üldised biokaminate kasutamise ohutusnõuded.

29.  Kasutamine vastavalt allpool toodud ohutusnõuetele, aitab vältida toode vigastust, samuti potentsiaalselt ohtlike olukordade tekkimist, mis võivad põhjustada ümberkaudsete inimeste vigastusi.

30.  Allpool on toodud üldine, enamike biokaminate- alane, ohutusteave. Kuid sellele vaatamata tuleb hoolikalt läbi lugeda ka iga kaminaga kaasasolevad juhised.

31.  Ärge kasutage seadet ruumis, mille pindala on alla 20 m2.

32.  Biokamin peab olema paigaldatud ainult tulekindla materjali sisse. Sisseehitatatva biokamina niši valmistamise ajal võtke arvesse, et see peab olema valmistatud mittepõlevast materjalist.

33.  Ärge paigaldage kaminat ruumidesse, kus on  tugev tõmbetuul, ventilaatorite- või tuulutusavade lähedusse jne.

34.  Kamina juures peab olema süsinikdioksiidi - (CO2) või pulber tulekustuti.

35.  Kui paigaldate seadme, pidage meeles, et see peaks olema lihtsasti eemaldatav selleks, et läbi viia hooldustöid.

36.  Põlemisel eritub CO2 (süsinikdioksiid). Tavaline ruumide tulutus eemaldab tekkinud süsihappegaasi ja tagab hapniku juurdevoolu, mis on vajalik tule säilitamiseks. 

37.  On vajalik tagada piisav loomulik tuulutus ruumis, kus biokaminat kasutatakse. Vajadusel peaks suurendama ventilatsiooni, jättes ukse või akna avatuks.

38.  Ärge lülitage kaminat sisse enne selle täieliku ja nõuetekohast paigaldamist.

39.  Täitke kütusepaak alles pärast lõplikku kamina paigaldust.

40.  Biokaminat on lubatud süüdata ainult täiskasvanud isikutel. 

41.  Ärge asetage biokaminat kohtadesse, kus võib olla tugev tuuletõmbus, samuti ventilaatorite jms seadmete, mis tagavad ruumide tuulutuse, lähedusse.

42.  Ärge asetage toodet sinna, kus ruumi õhus võib  esineda potentsiaalselt plahvatus- ja / või tuleohtlikke aineid, nagu laki aurud, tööstuslik tolm jne.

43.  Keelatud on kasutada biokamina detaile, mis on mehaaniliselt kahjustatud.

44.  Kuna temperatuur biokamina pinnal on väga kõrge, tuleb jälgida, et lapsed, loomad, samuti riided, mööbel jne, oleksid seadmest ohutus kauguses. Toode kuumeneb kasutamisel tugevalt ning selle puudutamine võib põhjustada naha põletust.

45.  Ärge asetage toodet lähemale kui 100 cm kardinatest, ruloodest ja teistest kergesti süttivatest esemetest.

46.  Keelatud on teisaldada põlevat või veel kuuma biokaminat. Biokamina teisaldamine on lubatud ainult siis, kui kütuse on täielikult ära põlenud ja kamin jahtunud.

47.  Ärge jätke põlevat biokaminat ilma täiskasvanu järelevalveta.

48.  Keelatud on biokaminat remontida ning muuta selle konstruktsiooni.

49.  Kasutage vaid tootja poolt soovitatud kütust- see põleb ilma tahkete heitmeteta ja on lõhnatu. Muude kütuste kasutamine võib põhjustada põlemise käigus erituvate võimalike tervistkahjustavate gaaside tekke.

50.  Keelatud on kütuse joomine, kuna see sisaldab inimorganismile mürgiseid aineid.

51.  Kütus tuleb hoida ohutus kohas, eemal lastest, loomadest ja kõrvalistest isikutest.

52.  KATEGOORILISELT ON KEELATUD valada biokütuste kamina põlemise ajal juurde – SEE ON ELUOHTLIK! Leegid peab ilmtingimata eelnevalt kustutama! 

53.  Keelatud on kaminasse asetada mistahes esemeid, mis ei ole selleks ette nähtud tootja poolt.

54.  Kasutage vaid tootjapoolseid aksessuaare, jälgides seejuures tootjapoolseid juhendis toodud nõudeid.

55.  Keelatud on puudutada biokamina kuumasid osasid.

56.  Ärge katke biokaminat või selle ventilatsiooniavad tulekahju vältimiseks.

57.  Seinale kinnitatavad kaminad: Kamina paigalduskõrgus seinal võib olla erinev, kuid tuleb silmas pidada, et kamina asetsemine põrandatasapinnast 1- 1,5 m kõrgusel on ohutum, kuna see võimaldab teil visuaalselt jälgida leeki ja kaugust selleni. Samas, kui kamin asub madalamal võib inimene märkamatult ligineda ohtlikule kaugusele ja võib tekkida süttimisoht (näiteks pikk kleit või mantel). Sellistel juhtudel on soovitatav kasutada spetsiaalseid kaitsed, mis on sarnased tavapäraste kaminate juures kasutatavatele.

58.  Kamin tuleb paigaldada tugevale horisontaalsele pinnale. Kui on tegu seinale kinnitatava kaminaga tuleb veenduda, et kaminal ei ole kõrvalekaldeid horisontaalist ja ka vertikaalist, seina peab olema ehitatud mittepõlevast materjalist. Mudelite, millel on täiendav soojuseekraan, puhul veenduge, et see on paigaldatud kamin ja seina vahele.

59.  Põleti tulekauss täidetakse 2/3 sügavusest või mitte rohkem kui 2 cm põleti ülemisest servast. Olge tähelepanelik: liigne õli, mis on sattunud põleti välispinnale, tuleb eemaldada lapi või imavate salvrättidega.

60.  Süütamine toimub spetsiaalse pika välgumihkliga, nupu kaudu juhtpaneelil või kaugjuhtimispuldil (kui kamin automaatne).

61.  Süüdanud välgumihkli, viige see põleti kausi juurde, jälgides, et teie pea ja põleti vaheline kaugus oleks nii suur, kui võimalik. Mida kõrgem on põleti ja kütuse temperatuur, suurem on tõenäosus saada gaasiplahvatus tekkeks süütamise ajal.

62.  Kütust tuleb hoiustada toatemperatuuril!

63.  Olge ettevaatlik, hoidke oma pea süütamise ajal  alati maksimaalsel kaugusel põletist.

64.  Peale süttimist on leek sinaka varjundiga ning alles peale 3-4 minutit muutub see kollaseks.

65.  Kui võimalik, laske kütusel täielikult ära põleda, see aitab vältida kütuse jääkide soovimatut aurustumist.

66.  Kui soovite kaminat kustutada enne kütuse täielikku põlemist, kasutage spetsiaalset kustutamiseks ette nähtud seadet, või kasutage kamina väljalülimisnuppu, kui see on automaatne mudel või liugurit poolautomaatse mudeli korral. Oodatakse umbes 30 minutit, kuni biokamina põleti on jahtunud toatemperatuurini. Alles seejärel vabanege biokamina kütuse jääkidest.

67.  Ärge puudutage kaminat, ärge pange tule kustutajat või muid objekte kamina peale põlemise ajal, temperatuur nendel pindadel on põlemise ajal + 80… + 90C

68.  Tundes ebameeldivat lõhna, ventileerige ruum.

69.  Pärast biokamina kasutamist on soovitatav bioetanool lasta täielikult ära põleda, kunakütuseblokis olev etanool aurustub ning moodustab plahvatusohtliku gaasi. Hoidke bioetanooli jahedas ja pimedas kohas, lastele ja koduloomadele kättesaamatult.

70.  Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega.

71.  Puhastage regulaarselt põlemiskambrit sooja vee ja pesuainega.

72.  Plekkide eemaldamiseks kasutage pehmet lappi, mis on niisutatud sooja vee ja õrnatoimelise pesuvahendi (pH neutraalne). Soovitatav on regulaarselt puhastada roostevabast terasest pinda.

73.  Ärge kunagi kasutage kamina puhastamiseks kemikaale, teras nuustikut ja muid materjale, mis jätavad kriimustusi. Tootja ei vastuta defektide eest, mis on tekkinud kamina ebaõige kasutamise või puhastamise tagajärjel.

74.  Kamin võib tõsta ruumi temperatuuri, kuid see ei ole kütteseade ja ei sobi pidevaks kütteseadmeks!

75.  Ärge suitsetage tankimise ajal!

76.  Olge väga ettevaatlik kütuse valamisel. Valades mööda,  võivad jääda jäljed vaibale või põrandale. Mahavalgunud biokütus tuleb eemaldada sobiva absorbendiga ja puhastatud veega, et vältida kütuse süttimist väljaspool biokaminat.

77.  Ärge hoidke rohkem kui 5 gallonit tuleohtlikke vedelikke ühes ruumis.

78.  Hoidke kütusepaagid tihedalt suletuna.

79.  Ärge hoidke biokütust otseste soojusallikate, nagu päikesepaiste või keskküte, lähedal.

80.  Hoidke lapsed ja koduloomad töötavast või mitte jahtunud biokaminast eemal.

81.  Ettevõte ei võta vastutust mistahes teile tekkinud kahjude eest, mis on tekkinud kaminate ekspluatatsioonitingimuste rikkumisest. Ettevõte ei vastuta vääralt kasutatud ja mitte sihtotstarbeliselt kasutatud kaminate ja nende loata remondi eest. Kamina õige paigaldamine ja –kasutamine, paigaldus- ja ekspluatatsiooni juhiste mõistmine on täielikult kliendi vastutus.

82.  Kinnitan, et olen lugenud eespool toodud reegleid ja kohustun neid järgima.

83.  Mõned automaatsed biokaminad nõuavad paigalduskoha aluse -mitte mingil juhul ärge süttige paigaldamata kamin mitte selleks mõeldud alusele, sest see võib põhjustada kamina rikket. Ettevaatlikult lugege tootja juhendit.

 

Vastutuse piiramine

84.  Eurotop ei vastuta  kahjude eest, mis Teile ja kolmandatele isikutele, varale või loomadele tekkinud  kaminate kasutusjuhendi rikkumise tõttu (kõik esitatud tooted antud kodulehel).  Eurotop ei vastuta kaminate ebaõigest ja mitte otsesest kasutamisest,samuti omavolilise remondi või remondi katse eest, samuti kõikidest muudest  tagajärjgedest mis on tekkinud kauba kasutamisega, kaubal, mis on esitatud antud kodulehel.

85.  Korrektne kauba paigaldamine ja kasutamine vastavalt juhendile, paigaldamise ja kasutamise mõistmine on täielikult kliendi vastutusel.

86.  Kaup, hinnad, teenindus ja pildid on informatiivsed. Kodulehe valmistaja ja kasutaja vahel ei ole mingit õigussuhet pakutud informatsiooniga. Kaup võib visuaalselt erineda pildiga kodulehes, samuti kauba hind võib olla muudetud ilma ette teatamata.Kuna  tootja töötab pidevalt toote täiustamisega, me ei garanteeri  toote otseset kirjeldust.  

87.  Kauba ja teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu 21%.

Top

×