Форум » Алтай тилле » Кем алтайлап билер? » Ответить

Кем алтайлап билер?

Chenya:

Ответов - 185, стр: 1 2 3 4 5 All

decl: мен билерим

ALTASHA: мен jок

Роза: мен база тех


Temir:

Chenya: Temir Сен Темирей бе? Jастыра jерде бичип jадын, эмеш то(ё)мо(ё)н бичиир керек

koks: мен эме джок!!!!

Shaman: алтай тилигер ундыбагар качанда!

Titanic: Чып чын айтын. Мен алтай тилимди онорлордын ортозында кичинектен алала jуреле ундыбагам.

Larisa: Shaman ТЫ КТО?

Zmei: Larisa "ТЫ КТО?" эмес. "Сен кем ?" деп суразан

Мачо: Сен чын шаман ба эмезе тогун бе ?

Lejke: :D

Keshaman: а сен алтай кыз эмес пе?

Keshaman: Larisa мында алтайлап сурар керек эмес пе?

Keshaman: бу Shaman деген кюлюкке не jыжын барып jадар?

Radost": Keshaman, сен кайда болгон?

Larisa: Keshaman кем де jыжынбай jат.Сен кем ле деп сурадым.Сен оны билерин бе?Просто он интересный человек, кажеца))

Keshaman: мен Алтайдын кёк тууларында бир эмеш азерен болгом

Keshaman: jок, билбезим

Роза: мен эмес

koks: а как переводится слово - эмэхэ и бучча ???

Keshaman: Роза а алтайлап кайдан билерин?

Роза: много общалась

Keshaman: молодец! а бистин алтай балдар наборот ундып даткан.

Роза: жаль.

Chenya: Роза пишет: жаль. - Ачымчылу

Keshaman: а кем-jок алдырбас

kara_kaplan: men baza bilerim ))

Кокбору: Кандый дакшы , торол алтай тилимди угарга! Кайда ла барзан , кайда ла дурзен - улус орустап куучындажат! Бистен бойыстан камаанду , тилибис озуп даранатан аргалу ба , эмезе ундылып , онон даныс созликтен коруп сонуркайтан неме болотон эмеш пе?

Chenya: куучындап турган улус, куучындап ла дьюрере. Кем билбес, балдары да билбес болор

kiki: Jакшылыкту энирле кару jерлештер бистин алтай тилди коп карындаш-калыктар айлап jат...а меге дезе олордын тилин ондорго эмеш уур

gubka BOB: Jакшылар кару алтай КЫСЧАКТАР ла уулчактар!!!!

Chenya: Jакшы ба, ГупкА! :-) Кандый jюрюн? Солун-собур не бар? Юренип jадын ба? Бу форумды кайдан, канай таптын?

gubka BOB: кем joк арайнан ла,солундар слерде ле болбой

Ойрот Кан: эн jараш тил бу jердин устинде алтай тил

ERK: алтай тилди ундыбас керек.бис оны билбезес-алтай адысты jылыйтарыс.

Анчы: Jакшылар, кундулу jерлештер! Керектерир кандый?

Keshaman: Дакшы Анчы! Сен Екатеринбургта нени тапайлан?

ERK: кем келер понедельникте jерлежуге барар?

Алтын Кыс: Мен барарымполная версия страницы