Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional> Telugu > నాకు నచ్చినకధలకి కొత్తరూపం

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #1701  
Old 23rd June 2018
sandhyakiran sandhyakiran is offline
Custom title
 
Join Date: 15th July 2011
Posts: 1,023
Rep Power: 18 Points: 506
sandhyakiran has many secret admirerssandhyakiran has many secret admirers
...ఆ చేష్టలు చూసేసరికి నాకు నోట మాట రాలే కాసేపు! ఈలోగా , ...ఓర్చుకుంది కనకనే ఫలితం దక్కిందిలే దీదీ!...అనేసింది అదోలా కళ్ళార్పుతూ... ఏంటిలా మాట్లాడుతూందీ?! అనిపించినా ...ఏమోలే!...అని సర్దుకుని , ...సరే నేనింక వెళ్తా!...అంటూ గడపదాటా!...అప్పుడూ...ఓ సందర్భం లేని మాటందోయ్!
...ఏంటదీ?...
...మీ పండుగాడెలా ఉన్నాడూ!...అంది...
...అసందర్భమేముందీ?...అప్పుడప్పుడు వాడ్ని తీసికెళ్తావ్ గా మీ స్కూల్ కీ!... అందరితో బాటూ తనూ వాడ్నెత్తుకుని ముద్దుచేస్తూందన్నావ్ గా!... అంచేతే అడిగిందేమో!...
...చెప్పనీ నన్నూ!...
...నాన్చకుండా చెప్పేసేయ్!...
విను మరి...సరే నేనింక వెళ్తా!...అంటూ గడపదాటు తూంటే ...పండుగాడెలా ఉన్నాడూ!... అనడిగిందన్నానా!... బ్రహ్మాండంగా అల్లరిచేస్తున్నాడ్లే! అన్నా... ...వాళ్ల నాన్న!?... అంటూ సన్నగా సణిగిందోయ్... గొంతులో అదో రకం జీరతో !...
...త న నె ప్పుడు చూసింది మీ షమీమా?...
...క్రితం వారం, పొద్దున్నేదో పెళ్ళి కెళ్ళడానికి , వాడ్ని తయారు చేసి నువ్ తయారవడం మొదలెట్టావ్...ఈలోగా వాడు ...ఆ చ్చి ఆ...చ్చి...అంటూ స్కూల్ కెళ్తూన్న నా వెంట బడితే ...తీసికెళ్దు బాబూ , కాసేపట్లో మేమొచ్చి తీసికెళ్తాంలే... అంటూ పంపి గంట తర్వాతొచ్చారు గుర్తుందా!
...గుర్తుందిలే!...అంత సేపేం చెయ్యలే మేం!...
...బావ తో చీర కట్టించుకున్నావేమో!...అంది కన్నుగీటుతూ...
...ఆఁ...నీ బావ కట్టుకున్నవాట్నొం టి మీదుంచితే కట్టినంత ఫలితం!...అంటూ చురచురలాడింది పరిమళ
...ఆరోజేం జరిగిందో చెప్పచ్చుగా!...
...మగాళ్ళ చేష్టలు తెలియనివి కావుగా!...
...మిగిలిన వివరాలు చెబ్తావనీ!...
...అవీ నువ్వే చెప్పూ!...
...మా ఆటో కదుల్తూండగానే తలుపేసేసిన చప్పుడు వినిపించిందిలే!...
...ఛీ!...సిగ్గూ బిడియాల్లేని మనిషి!...చుట్టూ సంసార్లుంటారని కూడా పట్టించుకోడు...అంటూ పళ్ళు నూరింది పరిమళ
...మరుక్షణం లోపలికొచ్చేసి , నువ్ సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నచీర్లోంచి మాచింగ్ బ్లౌజ్ తీస్తూంటే , చేతిలోంచి దాన్ని లాగేసి, నీ వీపుమీది బ్రా హుక్కుని పుటుక్కున విడదీసి లటుక్కున వీ ట్నట్టు కున్నాడు కదూ?...ఆ తరవాత...అ దే గా!?... అంటూ కొంటెగా కళ్ళార్పింది కవిత...
...తెలిసినప్పుడు నన్నెందుకడుగుతావ్!?...
...డీటైల్సు చెప్తావనోయ్...పెట్టీ కోట్ ని దిగలాగేసి మీదడిపోయాడా?!...
...ఆ పని చేసినా బాగుండేది!...
...మరేం చేశాడూ?...ఓ రెండ్నిముషాలు... అంటూ ... అని పరిమళచెప్తూంటే
...పెట్టీకోట్ ని పై కె త్తే స్తూ నీ మీదడిపోయాడా?... అంటూ అడ్డు పడిపోయింది కవిత
...ఆఁహాఁ...
...ప్రామిస్ నిలబెట్టుకున్నాడేంటి కొంపదీసి!?

Reply With Quote
  #1702  
Old 23rd June 2018
sandhyakiran sandhyakiran is offline
Custom title
 
Join Date: 15th July 2011
Posts: 1,023
Rep Power: 18 Points: 506
sandhyakiran has many secret admirerssandhyakiran has many secret admirers
...అంత తొందరగా ముగిస్తాడేంటమ్మా నీ బావా?...పక్కనో సున్నా పెట్టుకోవాలని తెలుసుగా!...
...అంతసేపు నువ్వూరుకుంటావేంటీ!... , ...ఎహె!...ఒదులు!!...ఇలా ఐతే పెళ్లి ముహూర్తానిక్కాదు, గర్భాదాన ముహూర్తానికెళ్తాం!... అంటూ నడుం మెలికెలు తిప్పేసుండవూ?...
...ఆ పిచ్చి పనేనమ్మా నేచేసిందీ!...అందువల్లే ఆలస్యం అవుత!
...కాదూ మరీ!...ష్...అలా పె ను గు లా డ్తే ఇం కిం తా ల స్యం ఔ తుం దీ!...అంటూ తనపెదాల్తో నీ పెదాల్నీ, తొడల్తో నీ తొడల్నీ నొక్కి పెట్టి మరో రెండ్నిముషాలెక్కువ వాయించుం టాడూ!...
...అందుక్కాదు ఆలస్యమౌత!...
...మరో రౌండు కూడానా?...
...ఛీ!...అ ది క్కటి తక్కువైంది!...
...మరి!...
......ఏం మూడొచ్చిందో గానీ ,కడవలకొద్దీ కుమ్మరించేస్తూంటే గానీ ...క డు క్కో డనికెంత టైమడుతుందోరా దేఁవుడా!...అనుకునీ , నడుం మెలికలు తిప్పేశానమ్మా , అన్ని వైపులానూ!...
...ఎందుకూ?
...ఎందుకేంటీ!...దా న్ని... బైటికి తో సే స్తే , ...ఆ... బైటి కొచ్చేదీ పక్కమీదికెళ్ళి పోతూందిగదా అనీ!...
...నీ మొహం!...ఇం కిం త డి పో తుం ది... అలా చేస్తే!...
...అ దే నమ్మా అ య్యిం దీ!...అంచేతే ఆలస్యమౌతా!...
...దా ని కీ, ఆలస్యమౌడానికీ ఏంటి సంబంధం?
...ఏంటా!...నీ బావ కు మ్మ రిం చేసింది , నన్ను నిండా నిం పే డమే కాకుండా , ఒంటిమీదున్న పెట్టీకోట్నీ , బెడ్షీట్ నీ , పక్కనున్నవాటి నీ తడి పేసింది... దాంతో మరో చీరా, మాచింగ్ బ్లౌజూ పెట్టీకోట్లూ వెతుక్కుని తయారయేసరికి టైం పట్టింది... అదీ, మీద సోలిపోయిన నీ బావని పక్కకి దొర్లించేసి, తొందర్తొందరగా బాత్రూం లోకి పరిగెత్తి ఆదరా బాదరా ...ఆ ...పని...ముగించింతర్వాత!...
...అ హ్హ హ్హ... మంచిపనైంది!... అం చే త న్న మాట , ఆ రోజు... నిన్ను చూడగానే షమీమా ఆ మా టం ట! అంది, తోసుకొచ్చేస్తూన్న నవ్వాపుకుంటూ...
...ఏ వం దేంటీ!... అంది పరిమళ , కవిత నవ్వుని లక్ష్యపెట్టకుండా చురచురా చూస్తూ!...
...రండి మేడం...పండు గాడ్ని మనవేఁ వెళ్లిచ్చొద్దాం...మన బాధలస్సలు పట్టించుకోరీ మగాళ్ళూ!... అంది మావైపొస్తూన్న నీ పట్ల సానుభూతి కురిపించేస్తూ...
... ఎందుకుటా?!... హలో ...అంటే హలో అనుకునే పరిచయం మాది!... అలాంటిది , నే బాధలు పడిపోతున్నానని ఆవిడ తో చెప్పుకున్నాననా!?...
...కాదమ్మా!...మా వైపొస్తూన్న నిన్నూ, నీ కదలికల్నీ చూసీ!...
...అంటే?...ఆరోజు అవిటి దాన్లా నడిచాననా!...

Last edited by sandhyakiran : 24th June 2018 at 03:40 PM.

Reply With Quote
  #1703  
Old 23rd June 2018
sandhyakiran sandhyakiran is offline
Custom title
 
Join Date: 15th July 2011
Posts: 1,023
Rep Power: 18 Points: 506
sandhyakiran has many secret admirerssandhyakiran has many secret admirers
...అవిటిదాన్లా ఎందుకూ?...హంసలా నడిచావ్...కాపోతే , ఎడం చేత్తో కాస్త కుచ్చెళ్ళెత్తిపట్టుకుని , తొడలెడంగా పెట్టుకునీ!... అంఛేతే నిన్నక్కడే ఆగమని సైగ చేస్తూ మేమొచ్చాం బావ బైక్ దగ్గరకి...
...ఛీ!...అంత బైట పడిపోయేలా చేయ్యన్నేను!...
...నువ్వేం చెయ్యక్కర్లే!...చెప్పక్కర్లే!...అ క్క డ ...తి య్య టి మంట... మండిపోతూంటే ఎంత దాచుకుందామనుకున్నా దాగదమ్మా! ఒంటి మీదా , మొహం మీదా కనిపించిపోతుందీ!
...ఛీ!...
...నిఝం...మొహం లో , శరీరం లో కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించిపోయే అలసటా... ఐనా కళ్లల్లో మెరుపూ , బుగ్గల్లో ఎరుపూ , పెదాల వాపూ... వాటి మీద చిలిపి ఘడియలతాలూకు గుర్తులూ...
...అంత దూరం నీంచే కనిపించిపోయాయా అవీనూ?!...
...దగ్గరకొచ్చింతర్వాతే కనిపించాయ్ గానీ ... ఇట్టే తెలిసిపోతాయమ్మా సంసారం చేసుకునే ఆడదానికీ!...
...అబ్బ!...బైటికెళ్లబోయేముందు నీ బావనస్సలు దగ్గరకి రానీయనిక ముందు!... అంది పరిమళ సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ!...
...ఆ రోజు చూసింది షమీమా , బావని దగ్గరగా!...
...నే చూళ్ళేదే!...తనెందుకొచ్చిందీ!?...
...నీతో చెప్పే ఒచ్చింది... మీరు బైక్ మీద కూర్చోండి దీదీ!...నే ఇస్తా పండుగాడ్నంటూ!...
...కానీ నీ బావగా ... వాడ్ని నాకందిస్తా!?...
...నువ్ సర్దుకుంటూంటే పండుగాడు బావమీదికురికాడ్లే ఆవిడ చేతుల్లోంచీ!...అంచేత తనకందించక తప్పలే షమీమాకి!... ఎ వ రి వే ళ్ళెక్క డ తగిలాయో, ...ఎఱ్ఱబడిపోయాయ్ షమీమా బుగ్గలు...
...నే చూడ్లా!...
...నేనూ చూడ్లే!...మీరు బైల్దేరింతర్వాత లోపలికొస్తూన్నప్పుడు చూశా!...
...అంటే?...ఏంటావిడ ఉద్దేశ్యం?...అంటూ ఫైరైపోయింది పరిమళ...
...నాకేం తెలుసమ్మా!...జరిగింది జరిగినట్లు చెప్పానంతే!...

Last edited by sandhyakiran : 25th June 2018 at 08:39 AM.

Reply With Quote
  #1704  
Old 25th June 2018
kittyboy kittyboy is offline
 
Join Date: 21st May 2017
Posts: 702
Rep Power: 4 Points: 395
kittyboy has many secret admirers
Super Sandhya garu
______________________________
my threads
రానా సంగ్రామ్ సింగ్ http://www.xossip.com/showthread.php...249&highlight=
నేను బార్బిరకుడినిhttp://www.xossip.com/showthread.php...944&highlight=
గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి http://www.xossip.com/showthread.php...526&highlight=
మత్స్యవల్లభుడు http://www.xossip.com/showthread.php...698&highlight=

Reply With Quote
  #1705  
Old 26th June 2018
Reddy gari vindu Reddy gari vindu is offline
 
Join Date: 5th March 2018
Posts: 690
Rep Power: 3 Points: 1159
Reddy gari vindu has received several accoladesReddy gari vindu has received several accoladesReddy gari vindu has received several accoladesReddy gari vindu has received several accoladesReddy gari vindu has received several accolades
Superb Sandhya Garu.

Reply With Quote
  #1706  
Old 29th June 2018
rameshmallu4 rameshmallu4 is offline
 
Join Date: 30th December 2013
Posts: 306
Rep Power: 12 Points: 190
rameshmallu4 is beginning to get noticed
Movie

Link :- https://yourporn.sexy/post/583461f0c...so=0&ss=latest

Last edited by rameshmallu4 : 30th June 2018 at 12:08 AM.

Reply With Quote
  #1707  
Old 29th June 2018
stories1968's Avatar
stories1968 stories1968 is offline
Custom title
 
Join Date: 22nd October 2013
Posts: 14,018
Rep Power: 29 Points: 8330
stories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autograph
రంకు పురాణాలు చెపుతూ అమ్మలక్కలు
______________________________
ఇలాంటి మరిన్ని బొమ్మల కోసం కింద ఉన్న లింక్ ను నొక్కండి
these photos are not mine its only collecting internet
కామ బొమ్మలతో ఆనందం

Reply With Quote
  #1708  
Old 30th June 2018
lakshmi345's Avatar
lakshmi345 lakshmi345 is offline
Custom title
 
Join Date: 22nd July 2013
Location: Hyderabad
Posts: 2,017
Rep Power: 15 Points: 1843
lakshmi345 is a pillar of our communitylakshmi345 is a pillar of our communitylakshmi345 is a pillar of our communitylakshmi345 is a pillar of our communitylakshmi345 is a pillar of our communitylakshmi345 is a pillar of our communitylakshmi345 is a pillar of our communitylakshmi345 is a pillar of our communitylakshmi345 is a pillar of our community

సంధ్యాక్కా..
గూగుల్ లో 'రంకు' అని కొడితే ఎన్ని లింకులు ఓపెన్ అవుతాయో...
నీ కథలో కూడా అన్ని ' రంకు లింకులు' ఓపెన్ అవుతున్నాయి...

Reply With Quote
  #1709  
Old 30th June 2018
Rajuk173 Rajuk173 is offline
Custom title
 
Join Date: 25th February 2013
Location: hyd
Posts: 1,032
Rep Power: 15 Points: 1114
Rajuk173 has received several accoladesRajuk173 has received several accoladesRajuk173 has received several accoladesRajuk173 has received several accoladesRajuk173 has received several accolades
.. షకీల్ మొడ్డను చూసిన కవిత ఫీలింగ్

______________________________
All photos uploaded by me are collected from internet only
visit my threads to give ur openion on incest http://www.xossip.com/showthread.php?t=1297603
for తెలుగు నాన్ వెజ్ జోక్స్
http://xossip.com/showthread.php?p=7...3#post70297933

Reply With Quote
  #1710  
Old 1st July 2018
rameshmallu4 rameshmallu4 is offline
 
Join Date: 30th December 2013
Posts: 306
Rep Power: 12 Points: 190
rameshmallu4 is beginning to get noticed
Video link :- https://m.spankbang.com/2bvnx/video/...july+threesome

Last edited by rameshmallu4 : 4th July 2018 at 02:11 PM.

Reply With Quote
Reply Free Video Chat with Indian Girls


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 03:46 AM.
Page generated in 0.02464 seconds