Ieuan Lewis
Cartref-Home

Oriel-Gallery

Prints Buddsoddiad / Investment Cymraeg - Welsh Cysylltu-Contact Links
Croeso    
                                     Oriel Ieuan Lewis                                (www.ieuanlewis.co.uk)

Ar y wefan yma fe allwch fwynhau edrych ar y lluniau ac/neu brynu llun gwreiddiol, prynu print cyfyngedig neu fe allwch gomisynu gwaith newydd.
Mwynhewch neu fel y maent yn dweud yn Gwlad y Cardi - Joiwch.                                                                     Y mae Croeso i chi alw yn y stiwdio ger Cei Bach i ymweld ac i gael sgwrs - cysylltwch i ni drefnu.
Welcome
                  Ieuan Lewis Art Gallery          (www.ieuanlewis.co.uk)                                  
On this website you can enjoy browsing the artwork and/or buy an original painting, buy a Fine Art Limited Edition Print or Commission new work.   
Enjoy.
You are most welcome to call at Cei Bach to visit my studio and have a chat - contact me to arrange a mutually convenient time+date.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21159 Visitors 21159 Visitors
Admin                         

Websites for Artists1052