ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МУЛЬТИПРОФІЛЬ-СЕРВІС”

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, ел. пошта: aliubych@multiprofile.com.ua

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2011-Й РІК

 

БАЛАНС, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99  № 87.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99  № 87.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99  № 87.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99  № 87.

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

 

Аудиторський висновок про фінансову звітність.

 

 

© ТОВ “Мультипрофіль-сервіс”            РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p` MAS jspq ebpn MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep