اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
مولانا محمد ابوالحسن علی قاسمی بھاگلپوریؒ
: مولانا نور عالم خلیل امینی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 3‏، جلد: 98 ‏، جمادی الاولی 1435 ہجری مطابق مارچ 2014ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے |
ی ی Ȫǐی

ی ی Ȫǐی

۱۳۴۷/۱۹۲۹ - ۱۴۳۴/۲۰۱۳

 

: ی یی

ی یی ی (ی) ی ی

 

ی ی ی ی ی ی ی Ȫǐی ی ی NJی Ȫ捓 ی ۸۷ ی ی ی۔ ی ۔ Țǁ ی ǟ Ԙ ʪ۔ ی ی : ۱۵/ی ۱۴۳۴ ۲۲/ ۲۰۱۳/ ۳۰:۳ ی۔ یی ی ۸۴ ʪی۔

: ۱۶/ی ۲۳/ ۳۰:۹ ی NJی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی Țی ی ی ی Ȫی ʪ۔ И ی ی ۴۲ یی ی ( ۱۳۹۳/ ی ۱۹۷۳/ ǁی ی ۱۴۳۴ / ۲۰۱۳/ ʘ)۔

Ǔ ̪ј ی ʪ ی NJ (۶۰) ی ی ʓ ی Ǻ ی ی Ȫی ی ʪ۔ ی Ȫی ʪ 柺 ی ʪ۔ Ǔ ی ğ ρѓ ʪ ی Ȫی ی ی Ȫǐѓ ѓ ی ی ی ʪی ی ی Ȫǐی ʪ۔ ی ی ӊ ی ʪ۔

ی ی ی ی ǁ ی ʪ ٴ ی ی ی ی یی ی ی ʪ۔ ی ی ی ۱۳۷۲/۱۹۵۳/ ی ۔ ی ی ی ی ی ʪ۔ Ȫی ی ی ǁ ј۔ ۶۰ ʘ ی ی ǁی ی ی ٴ ی ی۔ ۱۸ ǁی 䊪Ǔ ی ۴۲ NJی Ȫ捓 ی ی ی ی ۔

ی ی (۱۳۰۰/۱۸۸۲/ - ۱۳۷۴/ ۱۹۵۴/) ی ʪ ی ǁ ی ی ی ی ʪ: ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ǁی یǟ یǘ ʪ ی ی ی ی۔ ی یی Ӂی۔ ی ʪ ی ǘ ی ی ی ʪ ی ی یٰ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

Ț ǁی ی И ی Ȫی ʪ۔ ǁی ϐی ی ی Ӂی ی ی ی ی ǁی ی ۔

ǁ ی ǟ ی ی ی یی NJ ی ی ʪ ی ʪ ی ی ʡ ی ʪ ی ی ی ʡ ʪ ی ی ٴی ʪ۔ ی ی یی ʪ یی ʪی ی ʪ۔

ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی- ᘓ ی NJی Ȫ捓 ی ی ی ǁ Țی И ی ʪ ϐ ی ی یی ی ی ی ʪ ی ʪ ی ی Țی ی ʪ ی ی ی ی ی ј ʪی ی ی ی Ȫی Țی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی یی ʪی ی ی ی Ȫی ʪی ی ی ی ی ی ʪ۔

ی ی یی ʪ ڡ ی ی ی ʘ ʪ۔ ی ی ʘ ʪ ی ی ј ۔ ی ی ی ̪ ј ʪ ی ی ی ی ی ی ј ی Ȫی ی ی ی ʪی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ʪ ی ی ʪǡ یی ی ی ʪ ی ی ی ی Ȫی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ʪ یʡ ʪ ی ی ی ʪ ی ی ʪ ی ی ٰی ϐی یݘ ی ی یǟ ٴ ٰی ی یی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

یǟ ی ی ی ʪ ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی 暪 ȍ ی ی۔

ʪ ͘ ٰی ی ی ǘ Ȫی ی ی ʪ۔ ی ی Ȫی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ǘ ی И ی ј ǚ ی ی ی ی ۔ ی ǁ ی ǘ ی ی یی ی ۔ ʪ۔ ی ی ϐی ی ی Ȫی ی ی ی ی ʪ۔ ی Ӎ ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ј јی ی ی ی ی ی ǘی ی ی یی ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ʪ۔ ی Ȫی یǺ ی ی یی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی Ȫی ʪ۔

ی ی ی ی ی : ۱۷/ی ی ۲۵/ی ی ۱۴۰۸ ۸/ ۱۶/ ۱۹۸۷/ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ǟ ϐی ی ی ٴ ǡ ǟ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫǐی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ϐ ی ۔ ی ی ی ی یی۔ ی ی ی ۔ یی ی Ȫی ʪی۔ ی ی ʪ۔ ی ی ی ʪی ی ʪǡ 㘪 ʪ ی ʪ۔ ی ی ( ی ی 抪ی ی Ԙ ی ʪ) Ȫی ǁی یی ی ی یی ۔ ی ی ی ی ی ی Ȫ ی ی ی یʡ ی ییǟ ǁ ʪ ی ی ی ʘ ی ۔

ǐ ی ی ی یی ی یٰ ی یی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی Ȫی ی  ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

И ی ی ی ی И ʪ ی ی ی И ی ی ۔ ی ی NJ ʪی۔ ی ی ʪ ی ی یϐ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی (۱۲۹۵/ ۱۸۷۹/- ۱۳۷۷/۱۹۵۷/) ʪ ی ی ی ʪی ی ی ی ʚ NJ ʪ۔ ی ی ۱۴۰۰= ۱۹۸۰/ ی ی ی ǐ ی ی ʪ ی ی ʪ۔ ی ی ѡ ی Țǁ Ԙ ʪ ی ی ی ʪی Ϫ ی ی ی۔ ی Ϙی ʪ۔ Ȫ捓 ی ی ی ی ی ʘ یی ی ی ۔

Ȫی ی ʪ۔ یی ی ی ʪ ی ј ʪ۔ ی ی Ӂی ʪی ی یی ی ی ی ʪ۔

ی ǘ

* ی: ی ی ی

* ی یی: ۲۷/ ۱۳۴۷ ۱۰/э ۱۹۲۹/

(ی ی ی ی ی ӊ ٴ یی ۱۳۵۲ / ۱۹۳۳/ )

* یی ی: ğ ѓ ǘ ǟ Ǔ ѓ ی Ǔ ̪ј䏓

ی Ȫǐѓ ѓ ی ѓ ی ʪ۔

* ی ی: ی ی ی ی сی ѓ ی ی ی ی ی یی (۱۲۶۸/۱۸۵۱/- ۱۳۳۹/۱۹۲۰/) ǐ ʪ۔

* ی ی: ی یǓ Ȫǐ ی ی۔

* یٰ ی: ی ی ی ǟ ۲۲/ ۱۳۶۸ ۲۲/ ۱۹۴۹/ ی ۔

ی ی ی ۱۳۷۲/ ۱۹۵۳/ ی ی ی۔ ٴ ی ی ٴ ʪ:

ی ی ی ی (۱۲۹۵/۱۸۷۹/- ۱۳۷۷/۱۹۵۷/) ی یی (۱۳۰۴/۱۸۸۶/- ۱۳۸۷/۱۹۶۷/) ی ی ی (۱۳۰۰/۱۸۸۲/- ۱۳۷۴/ ۱۹۵۴/) ی ی (۱۳۲۳/۱۹۰۵/- ۱۴۰۰/۱۹۸۰/) ی یی۱۳۸۸/ ۱۹۶۸/) یی (۱۳۱۸/۱۹۰۰/- ۱۳۸۳/۱۹۶۳/)۔

ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی 柡 ی ی ی ی ی ی :

۱- ی ی : ی ی ی ی ʪ /۵۰

۲- ی : ی یی /۵۰

۳- ی : ی ی ی ی ی /۵۰

۴- ی : ی ی ی ǟ /۴۶

۵- ی : ی ی ی /۵۰

۶- ی : ی ی ی /۵۰

۷- : ی ی ی /۴۳

۸- : ی یی /۵۰

۹- : یی /۴۴

۱۰- ی ی: ی یی /۵۰

ی ی ی ی ی ۵۰ ی ʪی ی ی ی یǟ Ȫی ۱۰۰ ی ۔

* ی ϡ ʪ ی یǟ ʪ ʪ NJ یϐی ی ʪ ی ی ʪ۔ یʡ ی ϡ ی ی ʪ۔

 

( ی: ۱۱/ : ۲۵/ی ۱۴۳۴ = ۳۱/ǘ ۲۰۱۳/

ی ی: ۳۰:۱۰/ ͡ : ۳/ی ۱۴۳۴ ۹/ǘ۲۰۱۳/

ی ۱-۲ ۳۸ ۱۴۳۵

۲۰۱۳/)

***

-----------------------------------------

3 : 98 ی ی 1435 ی э 2014