Expo

Het hoofdhuis dat vroeger een herberg was, doet na de heropbouw van de site dienst als expositieruimte. Het gebouw is (buitenaf) een exacte kopie van de vroegere herberg. Binnen zorgt de open vide voor een ruimtegevoel met veel licht. Elke 3 maanden is er een nieuwe expositie die gratis te bezoeken is, elke zaterdag en zondag van 11u tot 17u. Groepsbezoeken met gids tijdens weekdagen is mogelijk. Bijkomende informatie via expo@dekoolputten.be.

Houtgeur

Een expositie die geen inhoudelijk concept ontvouwt, maar een overeenkomst in materiaal.

 

Een expositie die geen inhoudelijk concept ontvouwt, maar een overeenkomst in materiaal. De selectie van de kunstenaars is dan ook gebaseerd op het gegeven dat hout een bepalend facet van hun oeuvre is. Net als ander materiaal kan hout de perfecte drager zijn voor een bepaald idee. De diversiteit in uitdrukking, beeldend concept en materiaalhantering wordt benadrukt in het werk van vier eigentijdse kunstenaars die een evenwicht zoeken tussen natuur en cultuur, tussen energie en essentie, met de geur van hout als leidraad.

Bert DE GEYTER
Paul GEES
Jean-Georges MASSART
Jo VAN RIJCKEGHEM

tentoonstelling

3 juni 2018 tot 23 september 2018

elke zaterdag en zondag van 11.00u – 17.00u (open op feestdagen)
gegidste groepsbezoeken op aanvraag via expo@dekoolputten.befinissage

zondag 23 september 2018 om 15 uur met voorstelling van het kunstcahier Houtgeur, poëtische neerslag van de tentoonstelling.