Vítejte!

Vítam vás na našej oficialnej hre mafia.

Postupne updaty a novinky budem uverejňovať!

Naše domovské stránky:

www.g4.majestat.cz

www.g4ng.majestat.cz

www.G4NG.eu

www.g4ngmafia.tk

www.G4NG-DBsbkaV.eu

Poslední novinky

Pozdrav pre¸ivším  2012-12-21 12:04 AM

DBsbkaV
Príjemný koniec sveta!!

Tu chuck norris nikde nikto prosím ozvite sa

ešte má byť druhý časovač o 06:15 tak¸ na piatu idem budík a znovu odpočítavam.

3minuty

ok tak ani v 6 rannú hodinu nič asi som Chuck Norris
Rozlúčka  2012-12-20 11:10 PM

DBsbkaV
http://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw
http://new.livestream.com/mayanapocalypse/live?&utm_source=channelpage&utm_medium=ticker&utm_campaign=mayanapocalypse&utm_content=live
http://www.timeanddate.com/countdown/maya http://www.worldend.org/2012/clock-countdown.html
http://www.worldend.org/2012/clock-countdown.html
Rozlúčka
Nový intrachat  2012-12-20 11:21 AM

DBsbkaV
Tak¸e dnešným dňom bol do hry pridaný intrachat teda chat interne len pre registrovaných hráčov hry.Nájdete ho v menu po prihláseni v triede Obecné.Odkaz je následovny: Intra-Chat_4_Players
Jazykové Rozšírenie | Language Extension  2012-12-19 11:21 AM

DBsbkaV
Slovenský jazyk:
Dobrý deň vám všetkým prajem dnešným dňom by som vám chcel oznámiť obrovskú novinku naša hra zo¸ala úspech a v rámci tímového ducha s našimi partnermi som hru pre-programoval aj so systémom do anglickeho jazyka anglickú verziu najdete pod linkom: www.EN-G4NGMAFIA.tk
a českú u¸ aj po novom v:
www.CZ-G4NGMAFIA.tk
Dúfam ¸e ako ste si obľúbili túto česko-slovenskú verziu hry si obľúbite aj anglickú verziu a prenesiete tam aj svoje účty v čo najväčšom mno¸stve tento anglický server dostal po novom aj nové konfiguračné súbory teda je prednastavený k rýchlejšiemu chodu a toto nastavenie potrvá pribli¸ne do Vianoc na Vianoce a nový rok bude speed dokonca 45-násobok ENG speedu teda pôvodného predspeedovania serveru tento server nato ¸e bude zrýchlený sa plánuje rozširovať o nový typ hry a to taký tip ¸e bude rozdelený na herné kolá po 2 mesiacoch sa herné kolo skončí a víťaz herného kola dostane do nového štartu bonus nejaký tento bonus nevyprší počas celého následujúceho kola samozrejme nebudú len bonusi ¸e ka¸dý deň dá napríklad 25guliek ale aj peňa¸ného tipu tieto bude musieť uplatniť do skončenia kola nakoľko peniaze skúsenosti .... sa do nového kola neprenášajú no toto rozšírenie na herné kolá sa zakomponuje aj do českej verzie 2 ktorá pobe¸í na novom rozšírenom serveri ktorí plánujeme spustiť u¸ 23.decembra.2012 okolo 12hodiny ale ako som u¸ povedal je to predčasné a hoc toto rozšírenie u¸ je v beta fázy testovania mô¸u sa vyskytnúť problémy a nemusí sa to stihnúť no dúfam ¸e sa tešíte a ja vám ďakujem za prečítanie tohto románu.

S pozdravom váš vývojársky team pod vedením DBsbkaV.

Ps: vo verziách 2 bude nový vzhľad resp. niekoľko a a ka¸dé kolo sa budu striedať
_________________
_________________
_________________


English Languge:
Hello to all of you wish this day I would like to announce our great novelty game celebrated success and the team spirit with our partners, I play pre-programmed into the system and English language, see English version below Link: www.EN-G4NGMAFIA.tk
Czech and already after the new:
www.CZ-G4NGMAFIA.tk
I hope that you enjoyed this Czech-Slovak version of the game you'll love the English version and transfer their accounts there and the greatest number of the English got after the new server and new configuration files so it is preconfigured to run faster, and this will take some adjustment to Christmas Christmas and the new Year will speed even 45 times the original ENG thus accelerated predspeedovania server this server that will later be accelerated plans to expand with a new type of game and the tip so that the game will be divided into rounds after 2 months, the game ends and the winner of the round game wheel gets a new start bonus this bonus does not expire during the next round of course not the only bonuses every day can 25guliek as well as tip money they will need to apply by the end of round money as experience .... was transferred to a new round of expansion but this is the game incorporates the rounds in the Czech version 2 that will run on the new advanced server who already plan to run 23.decembra.2012 around 12 hours but as I said it's too early hoc and this extension is already in beta testing phase, there may be problems and it does not get done but I hope you enjoy and I thank you for reading this novel.

Sincerely, your development team under lead DBsbkaV.

Ps: in versions 2 will able new skins/styles and this styles changing around every turn
[Novinky]: H&E  2012-11-30 8:55 PM

DBsbkaV
Dneska bola v ankete polo¸ená nová otázka Odkaz: Hlasovanie

A dnešným dňom bol tie¸ odštartovaný nový event nesúci názov: "R.E.S.P.E.C.T" kto získa najviac rešpektu mimo mňa ziska obnos peňazí vo výške 1.525.125€ tak prajem veľa úspechov

S pozdravom váš DBsbkaV!