Навигация: Начало \ Резистори

Продуктите без обявена цена са по договаряне според закупеното количество

Списък - Руски резистори- кликнете на снимките за по-голям мащаб

Модел Вид Вид

Вид

Вид Съпротивление Цена
С-2-10 0.25W 0.5W 1W 2W Всички видове

Договаряне според

закупеното количество

C-2-14 0.25W 0.5W 1W 2W Всички видове

Договаряне според

закупеното количество

СП5-16 СП5-5

Мощност Съпротивление =||=

=||=

=||= Цена
5W 0.2 ohm 0.24 ohm 0.3 ohm 0.68 ohm

Договаряне

5W 0.79 ohm 1 ohm

1.5 ohm

2 ohm

според

5W 3 ohm 5.1 ohm 7.5 ohm 10 ohm

закупеното

5W 12 ohm 15 ohm 56 ohm 100 ohm

количество

5W 150 ohm 200 ohm 1k ohm 20k ohm

=||=

8W 1 ohm 2 ohm 200 ohm -

=||=

10W 0.75 ohm 2 ohm 4.7 ohm 240 ohm

=||=

10W

2m ohm

- - - =||=

Списък - Други руски резистори

Резистор Съпротивление Мощност Снимка Цена
ПЕВ 75 ohm 7.5W -

Договаряне

ПЕВ 1k ohm 10W -

според

ПЕВ 36 ohm 20W -

закупеното

ПЕВ 1k ohm 20W -

количество

ПЕВ 160 ohm 25W - -
ПЕВ 10k ohm 25W - -
ПЕВ 20k ohm 25W - -
ПЕВ 1 ohm 50W - -
ПЕВ 1 ohm 75W - -
ПЕВ 47k ohm 75W - -
С5-35В 10k ohm 75W -
С5-35В-80ВТ

47 ohm

80W -
С5-35В 24k ohm 25W   -
С5-5-10ВТ 390 ohm 10W -
С5-35В-25 20k ohm 25W -
ПЕВ-50 V-72 18 ohm 50W -
ПЕВ-25 10k ohm 25W -
ПЕВР-100 0-150 ohm променлив

100W

-
С5-16МВ 5.1 ohm 5W -
С5-16В-8ВТ 0.47 ohm 8W -
С5-35В-25 20 ohm 25W -

Списък - Западни резистори- кликнете на снимката за по-голям мащаб

Резистор Съпротивление Мощност Снимка Цена
различни марки всички видове

0.125W

0.25W

1W

2W

-

Договаряне

според

закупеното

количество

TR4W 2.7 ohm 4W -

-

TR5W 220 ohm 5W - -
TR6W 4.7k ohm 6W - -
TR50W 1 ohm 50W - -
TR50W 7.5k ohm 50W - -

CGS HSA50-1RO +/-1%

1 ohm 50W 2.20лв/бр
Arco HS50/7R5 +/-1% 7.5 ohm 50W 2.20лв/бр
- 100 ohm 3W -
- 120 ohm - -
100RJ4WT 100 ohm 4W - -
150RJ4WT 150 ohm 4W - -
200RJ4WT 200 ohm 4W - -
Remix-R-6193 7R5J 7.5 ohm 50W 1.30лв/бр
Remix-R6192 68RM W1 68 Ohm 20W -
Резисторна матрица

видове

вносни

 

Списък - SMD резистори- кликнете на снимките за по-голям мащаб

0.5W - 4.75k ohm

0.5W - 24k ohm

0.5W - 909 ohm

0.5W - 90.9k ohm
0.5W - 9.09k ohm 0.5W - 750 ohm

Списък - Български резистори- кликнете на снимките за по-голям мащаб

Модел Съпротивление Мощност Снимка Цена
1W , 2W всички видове -

 

РВА 270 ohm 3W  
PBA 56 ohm 5W  
PBA 150 ohm 4W  
PBA 390 ohm 4W  
PBA 5.1 ohm 4W  
PBA 22 ohm 4W  
PBA 36 ohm 4W