Kjøpe eller dyrke egen pil?

Silja levin, kurvmaker, pilfletting , pildyrking, pilefletting, pilfletting kurvmakerskolen kurvfletting silja levin lars levin skovstuen pil kurvmakerlærling kurver, levende pil basket making basketmaker, willoweaver,

Har du noen gang tenkt at: Når du bare får satt din egen åker, så skal du begynne å flette pil?
Og først når du har pil nok fra egen åker, kan du begynne å flette?
For oss i KurvmakerSkolen, er dette en vanlig problemstilling vi møter blant kursdeltagere og andre som ønsker å dyrke pil.
Men er det sånn at du må dyrke pil, for å begynne å flette? Her vil jeg forsøke å belyse fordele og ulempene med å kjøpe eller å dyrke sin egen pil.

Dyrking av egen pil

Fordeler

Bakdeler

 • Arbeidskrevende
  Dyrking, høsting, sortering, merking og oppbevaring
 • Plasskrevende
  Du trenger plass til sortering, oppbevaring og dyrking
 • Flerårig åker
  Om du ikke ønsker å fortsette å flette er det tidkrevende å bli kvitt pilen igjen
 • Det tar to- tre år før du får nok avling
 • Du må dyrke nok areal for å få nok til å flette
 • Mye svinn ved sortering
 • Ikke alle kan dyrke pil, pga klimasoner og lokale vær og vinterforhold

Kjøp av pil

Fordeler

Bakdeler

 • Mister gleden av å produsere pilen selv
 • Koster penger i innkjøp
 • Ikke lenger lokalprodusert, om du bor et annet sted enn en leverandør

Andre bloggposter

Silja levin, kurvmaker, pilfletting , pildyrking, pilefletting, pilfletting kurvmakerskolen kurvfletting silja levin lars levin skovstuen pil kurvmakerlærling kurver, levende pil basket making basketmaker, willoweaver,
Silja levin, kurvmaker, pilfletting , pildyrking, pilefletting, pilfletting kurvmakerskolen kurvfletting silja levin lars levin skovstuen pil kurvmakerlærling kurver, levende pil basket making basketmaker, willoweaver,
Silja levin, kurvmaker, pilfletting , pildyrking, pilefletting, pilfletting kurvmakerskolen kurvfletting silja levin lars levin skovstuen pil kurvmakerlærling kurver, levende pil basket making basketmaker, willoweaver,
Silja levin, kurvmaker, pilfletting , pildyrking, pilefletting, pilfletting kurvmakerskolen kurvfletting silja levin lars levin skovstuen pil kurvmakerlærling kurver, levende pil basket making basketmaker, willoweaver,
Silja levin, kurvmaker, pilfletting , pildyrking, pilefletting, pilfletting kurvmakerskolen kurvfletting silja levin lars levin skovstuen pil kurvmakerlærling kurver, levende pil basket making basketmaker, willoweaver,
Silja levin, kurvmaker, pilfletting , pildyrking, pilefletting, pilfletting kurvmakerskolen kurvfletting silja levin lars levin skovstuen pil kurvmakerlærling kurver, levende pil basket making basketmaker, willoweaver,
Silja levin, kurvmaker, pilfletting , pildyrking, pilefletting, pilfletting kurvmakerskolen kurvfletting silja levin lars levin skovstuen pil kurvmakerlærling kurver, levende pil basket making basketmaker, willoweaver,
Silja levin, kurvmaker, pilfletting , pildyrking, pilefletting, pilfletting kurvmakerskolen kurvfletting silja levin lars levin skovstuen pil kurvmakerlærling kurver, levende pil basket making basketmaker, willoweaver,