ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [163]  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu akāyabandhano
gāmaṃ piṇḍāya pāvisi . tassa rathiyā 3- antaravāsako pabhassittha.
@Footnote: 1 Ma. Yu. āyogena. 2 Ma. Yu. kātabboti. 3 Ma. Yu. rathiyāya.
Manussā  passitvā  1- ukkuṭṭhimakaṃsu . so bhikkhu maṅku ahosi .
Athakho  so  bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi .
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave akāyabandhanena
gāmo  pavisitabbo  yo  paviseyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave kāyabandhananti.
   [164]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacāni
kāyabandhanāni dhārenti kalābukaṃ deḍḍubhakaṃ 2- murajjaṃ maddaviṇaṃ 3-.
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī
kāmabhoginoti .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
uccāvacāni   kāyabandhanāni   dhāretabbāni  kalābukaṃ  deḍḍubhakaṃ
murajjaṃ  maddaviṇaṃ yo dhāreyya āpatti dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave
dve  kāyabandhanāni  paṭṭikaṃ  sūkarantakanti  .pe.  kāyabandhanassa
dasā jiranti 4- .pe. anujānāmi bhikkhave murajjaṃ maddaviṇanti 3-.
Kāyabandhanassa  anto  jirati  4- .pe. anujānāmi bhikkhave sobhakaṃ
gaṇakanti  5-  .  kāyabandhanassa  pavananto jirati .pe. anujānāmi
bhikkhave vithanti 6-.
   [165]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace
vithe  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  .  manussā  ujjhāyanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. passitvāti pāṭho na dissati. 2 Ma. deṭṭhbhakaṃ. 3 Ma. maddavīṇaṃ.
@4 Ma. Yu. jīranti. 5 Ma. Yu. sobhaṇaṃ guṇakanti. 6 Ma. Yu. vidhanati.
Khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave uccāvacā vithā 1-
dhāretabbā   yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave  vithe  2-  aṭṭhimayaṃ  dantamayaṃ  visāṇamayaṃ  naḷamayaṃ veḷumayaṃ
.pe. Saṅkhanābhimayaṃ suttamayanti.
   [166]  Tena  kho  pana samayena āyasmā ānando lahukā
saṅghāṭiyo pārupitvā gāmaṃ piṇḍāya pāvisi . Tassa 3- vātamaṇḍalikāya
saṅghāṭiyo  ukkhipiyiṃsu  .  athakho  āyasmā  ānando  ārāmaṃ
gantvā  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave gaṇṭhikaṃ pāsakanti.
   [167]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā
gaṇṭhikāyo  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  .  manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  uccāvacā
gaṇṭhikā  dhāretabbā  yo  dhāreyya  āpatti dukkaṭassa anujānāmi
bhikkhave  gaṇṭhikaṃ  4-  aṭṭhimayaṃ  dantamayaṃ  visāṇamayaṃ naḷamayaṃ veḷumayaṃ
kaṭṭhamayaṃ jatumayaṃ phalamayaṃ lohamayaṃ saṅkhanābhimayaṃ suttamayanti.
   [168]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū gaṇṭhikampi pāsakampi
@Footnote: 1 Ma. Yu. vidhā. 2 Ma. Yu. vitheti saddo natthi. 3 Ma. Yu. tassāti saddo natthi.
@4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Cīvare appenti . cīvaraṃ jīrati . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  gaṇṭhikaphalakaṃ  pāsakaphalakanti  .  gaṇṭhikaphalakampi
pāsakaphalakampi  ante  appenti . koṇo 1- vivariyati . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi bhikkhave gaṇṭhikaphalakaṃ ante
appetuṃ  pāsakaphalakaṃ  sattaṅgulaṃ  vā  aṭṭhaṅgulaṃ  vā  ogāhetvā
appetunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 63-66. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1257              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1257              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=163&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=17              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com