ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 ډ ځېی
΁ ې ډې ځېی

ې
ډې ې ې ې ځېی

ې ځې ј
ې ځې ځېی

ټ ې ې ړ ې
ټ ې ې ځ ځېی

ǐ ې ې ې ې
ډې ې ځېی .
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .