Olimje
dvorec
16.stoletje
Podčetrtek,Olimje
ohranjen objekt

Dvorec Olimje (Olimie) je naslednik prvotnega krškega dvora, ki je gotovo stal vsaj že v 14. stoletju. Kraj je kot krški fevd gospodov Planinskih prvič omenjen že leta 1208 kot Wolin, dvor pa leta 1404. Leta 1436 je grof Friderik II. Celjski podelil dvor v Olimju v fevd Hansu Wintherju. Med posestniki imenja in dvora srečamo razne plemiške rodbine. Leta 1663 je Olimje kupil protonotar hrvaškega kraljevstva Ivan Sakhmardi de Dyankoch, ki je tamkaj ustanovil eremitski samostan pavlincev. Cesar Jožef II. je leta 1782 samostan ukinil. Leta 1805 je Olimje od štajerskega verskega sklada kupil grof Ferdinand Attems in to rodbina je dvorec imela do konca druge svetovne vojne. Pred leti so Olimje lepo obnovili.

Kronologija