MirejalogoIllustrator6
item9
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item8

Artiklar

Här finns några svenska artiklar skrivna av företrädare för Mireja som belyser några centrala kunskapsområden. Artiklar på engelska finns här.

Den svenska familjepolitikens misslyckande
23 juni 2011 på Tankesmedjan Mireja

Vilket Sverige vill du ha 2025?
22 juni 2011 i Miljöpartiets partiprogramsblogg

Barnomsorg i New York – en annan värld…
20 juni 2011 i Strategier för att Lära & Växa

Vill (s) ha obligatorisk förskola för treåringar?
15 juni 2011 i Newsmill

Hemundervisning i Sverige
14 maj 2011 på FreedomFest 2011 – video

Ungerns familjepolitiska EU-konferens
26 april 2011 i Strategier för att Lära & Växa

Europeisk konferens om familjens betydelse
14 februari 2011 i Strategier för att Lära & Växa

Vad hände med elevernas lust att lära?
16 december 2010 i Newsmill

Vad krävs för tryggare barn?
19 juli 2010 i Newsmill

Är Sverige en familjepolitisk sovjetstat?
2 juli 2010 i Newsmill

E-post till riksdagen inför skollagsvoteringen i riksdagen juni 2010
23 juni 2010 hos Rohus – Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige

Rösta nej till skollagsförslaget!
6 juni 2010 i Newsmill

Är individualism en motsats till samhörighet?
26 april 2010 i Strategier för att Lära & Växa

Det särskilda svenska kynnets historia
12 april 2010 i Strategier för att Lära & Växa

Hemundervisning – en mänsklig rättighet
16 februari 2010 i Kristdemokraten

Den sociala träningen sker i frontalloberna
7 september 2009 i Strategier för att Lära & Växa

Besatthet som förminskar både kvinnor och män
13 augusti 2009 i Svenska Dagbladet

Glasnost i svensk familjepolitik
16 juni 2009 i Newsmill

Nya skollagen förbjuder hemundervisning
15 juni 2009 i Newsmill

Mobbning – en ny syn på orsak och lösning
6 april 2009 i Strategier för att Lära & Växa

Debatt: "Frågorna är känsliga men måste ställas"
9 mars 2009 i Politikerbloggen

Anknytning – vetenskapen om relationer
9 februari 2009 i Strategier för att Lära & Växa

Trygga barn – Trygga föräldrar – Familjens roll på 2000-talet
10 december 2008 – ett föredrag på ett seminarium i Riksdagshuset

Inga belägg för att förskolan är bättre än hemmet
4 april 2008 i Barometern

Ny kunskap om livslångt lärande
10 mars 2008 i Strategier för att Lära & Växa

OECD mäter inte lycka
16 januari 2008 i LO-tidningen

Jay Belsky – kontroversiell förskoleforskare
3 december 2007 i Strategier för att Lära & Växa

Bra med mer skola i förskolan?
16 november 2007 i Svenska Dagbladet

Föräldrar eller kompisar – vad är viktigast?
30 april 2007 i Strategier för att Lära & Växa

Svenska föräldrar har mer pengar än tid
8 december 2006 i Hemmaföräldrar

Arv eller miljö – eller något annat?
20 november 2006 i Strategier för att Lära & Växa

Har vi hemkänslan inprogrammerad?
6 november 2006 i Strategier för att Lära & Växa

Hemmaföräldrars arbete måste erkännas
15 oktober 2006 i Hemmaföräldrar

Arbetslinjen, vårdnadsbidraget och omsorgen om barnen
8 september 2006 i Hemmaföräldrar

Pappor, barn och dagis
22 februari 2006 i Hemmaföräldrar

Bejaka föräldrars oroliga magkänsla
28 november 2005 i Svenska Dagbladet

Har föräldraskap ett värde på arbetsmarknaden?
24 oktober 2005 i Strategier för att Lära & Växa

Trygg anknytning – nyckeln till goda relationer
7 mars 2005 i Strategier för att Lära & Växa