ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ښ ې ډ ې

ې ې ې ښ ې ې ګ ې ۱۹۶۰ ې ېې ټۍ ې ې ېږېی ی.

  ۱۰  ټګ  ې ې ΁ ې ړ.  ړ ې ΁  ګ ی ځګړې ګ ې ړ ړ ې ې ۱۴ ېښ څ ړ څ ې ې ټۍ ې . څ ې ͘ ې ښ ړ ΁ ېښ ډ . ۍ ې ј ښ ټې ړی ې ښ ې ې ځې ړ ګ ی ې. ې ې ډ ښ څګې ې ډې ړی ی ښ ښ ې ډې ې ځې ړ. ړ ی. ې ΁ Busy World ې ې ګ ې ǁ ǘ ې   ې ې ړی ی. ی ۍ ۍ ΁ ښ ښ ې ګ ې ی ΁ ې ښ ۍ ې ځې . څ ې ڼې ډۍ ړ ې ږ ې ړ ې ګې .  ې څ ی ݘ ګی .

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .