close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שלום ואבדן זהות...

הרב חיים דינוביץ  יג אייר, תשעז  5/9/2017

רמז נפלא בפרשתנו על הסכנות המסתתרות מאחורי התהליך המתנשא להוביל אותנו לשלום...

תגיות:
רמז נפלא בפרשתנו על הסכנות המסתתרות מאחורי התהליך המתנשא להוביל אותנו לשלום.
כאן מופיע את שמה של אותה
אישה, היחידה שזינתה במצרים והולידה בן מגוי: שלומית בת דוברי.
רשי מפרש את שמה : פטפטה שלם עליך שלם עליכון שואלת בשלום הכל....דברנית...לפיכך קלקלה....

רשי כותב את פרושו כאן בארמית, במקום שלום עליכם הוא כותב שלם עליכון!! משפט דומה מאוד לאותו ביטוי ערבי סלם עליכון.
אין יהודי מאמין שמסתפק בהנחה היסודית שדברי רשי נאמרו ברוח הקודש.
אולי רמז על אותו תהליך ה"סלם עליכון" שרוצים שכיננו לכפות עלינו על מנת לקלקל אותנו כמו שאותו אישה התקלקלה.

אבל מה קרה בעצם ומה אפשר ללמוד לגבי ימינו היום?

בסוף היא אבדה את זהותה והולידה בן עם גוי.

אותו בן סבל מאיבוד זהות עמוקה לא ידע מי הוא באמת ואיפה מקומו בתוך עם ישראל עד כדי למרוד בעמו ולקלל את אלוקיו.
מצד אחד יהודי מצד אמו אבל השקפתו וריאת עולמו כגוי כי אבא גוי. חיפש מקומו בתוך עמו אבל תמיד הרגיש את עצמו כזר בלי מקום בלי בית.

זה העונש של כל מי שמוכן להקריב ולמכור זהותו האמתית בשביל השלום. "אמו מדברת עם כולם....." והיא היחידה שנקראת זונה כי אין לה זהות אמתית בית משפחה שם ומקום.

עם שמוכן לדבר עם כולם בלי גבול ובלי כבוד עצמי, עם שמסרב לשמור על זהותו ולכבד את עצמו, עם שזונה עם כולם כדי להשיג שלום הוא עם שבסוף יצא מקולקל ויולד דור חדש בלי זהות ובלי מקום.

טוב למות בעד ארצינו ולא לחיות במקום שויתר על שמו האמתי: ארץ ישראל
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה