Jump to content


Photo
- - - - -

Մուշեղ


 • Please log in to reply
32 replies to this topic

#21 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 18 April 2008 - 11:50 AM

«Մեր տունը»

Ամէն իրիկուն, պտոյտէն դարձին,
Երբ կը մօտենանք մեր տան փողոցին,
Գառնուկի մը պէս որ կ'երթայ փարախ՝
Դուն թեւըդ պարզած կ'աւետես ուրախ.
-Հո՜ն է, տե'ս, հայրիկ, մեր տունը սիրուն...

Սիրտըս կ'արիւնի թախիծով անհուն,
Բայց մունջ է լեզուս, իմ անտուն իշխան.
Անտեղեակ հայու քու բախտիդ դաժան՝
Չես գիտեր դեռ դուն որ խրճիթ մ'անգամ
Չունիս շէնքերու շարքին մէջ փարթամ:

Այն դրան սեմին, ուր կ'երգես անհոգ,
Այսօր իսկ յանկարծ կրնայ գալ իրօք
Մարդ մը մեծազօր եւ իբրեւ տանտէր՝
Կրնայ մեր գլխուն արձակել շանթեր
Ու խլել ձեռքէդ բոյնըդ սիրասուն:

Ժպիտով օծուն ո՜վ ողբերգութիւն...
Ինչպէ՜ս պատմել քեզ որ չունինք մենք տուն,
Որ մեր հայրենի երդիքը զուարթ
Մարդիկ բարբարոս ըրին քար ու քանդ
Գիւղի մը դալար բարտիներուն տակ...

Դուն, տղա՛ս, մեր տան ճրագը միակ,
Ես կը հաւատա՛մ որ պիտի կանգնես,
Սասունցի անյաղթ նոր Դաւիթ մ'ինչպէս,
Տնակըդ աւեր մեր հողին վրան
Եւ թեւըդ պարզած ըսես յաղթական.

-Հո՜ն է, տե՛ս, հայրիկ, մեր տունը սիրուն...

Edited by Johannes, 18 April 2008 - 11:51 AM.


#22 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 19 April 2008 - 04:10 AM

Դուն միացար մեր հողին

Մայր իմ` արեւ ու հեռանուշ լուսնկայ,
Դարձար նշխար ու միացար մեր հողին,
Եւ հողն անուշ հայրենիքին հնամեայ,
Քիչ մ’աւելի անուշցաւ…

Մայր իմ` երկինք եւ առաւօտ սրբալոյս,
Դուն մեր հողին տուիր հոգիդ խնկաբոյր
Եւ հողը սուրբ` լուսապսակ պապերուս`
Քիչ մ’աւելի սրբացաւ…

Մայր իմ, դուն գանձ եւ անսպառ ոսկեհանք,
Դարձար խորհուրդ եւ հողակոյտ աննշան,
Բայց գանձն անխոյզ մեր հողերու լանջքին տակ`
Քիչ մ’աւելի աճեցաւ…

Մայր իմ` աղբիւր անհաս հրաշքին,
Գացիր ննջել Լուսաւորչի աստղին տակ
Եւ սիրտն անհուն Հայաստանի մայր հողին
Քիչ մ’աւելի մայրացաւ …

Մայր իմ` երդիք, մայր իմ` սեղան տոհմական,
Հարազատ բառ եւ սուրբ բարբառ մայրենի,
Քեզմով հիմա աշխարհն հայոց աննման
Քիչ մ’աւելի հայացաւ…(Հայաստան ներգաղթած մօր նուիրուած-Յովհ.)#23 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 19 April 2008 - 04:11 AM

Երգը Խղճի

Վախցիր երբ սիրտդ կ'արիւնի,
Վէրքը խղճի չունի դարման,
Օր ու գիշեր պիտի բանի.
Մինչեւ հատնի կեանքի ճամփան:

Քեզ չեն կարող էլ վշտակցել,
Խիղճդ ծակող ցաւի համար,
Խղճի արեան ամէն կաթիլ
Կ'իյնայ ծածուկ եւ աննշմար:

Վախցիր երբ սիրտդ անբասիր,
Մեղապարտի պես կարիւնի,
Եւ կ'դառնայ տեր ու դպիր
Կեանքն արիւնող ամեն ցաւի:

Աչքերիդ դէմ խղճահարի,
Պիտի յորդի մեղքը մարդոց,
Պիտի քայլի զօրքը չարի.
Աշխարհի մեջ տառապակոծ:

Վախցիր երբ դեմքդ է միշտ ժպտուն,
Բայց կ'արիւնի խիղճդ ներսէն
Երբ կը կիսես հացը մարդուն
Բայց արեան համ կըգայ հացէն:

Edited by Johannes, 19 April 2008 - 07:18 AM.


#24 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 19 April 2008 - 04:12 AM

ԿՏԱԿ

Դեռ չհասած իմ վաստակիս վախճանին,
Կտակս ահա քեզի ընծայ գերագոյն
Կը ծրարեմ անցեալս ամբողջ այս պահուն
Եւ գալիքին ոսկեղէն յոյսն ալ անդին...

Երբ զայն քակես օր մը ձեռքով դողահար,
Հոն չգտնես գուցէ ինչ որ յուսացիր,
Բայց ես կ'ուզեմ որ դուն ըլլաս ջահակիր
Հօրենական մեծ աւանդի մը պայծառ:

Ո՛չ գանձ ունիմ, ոչ պարտէզներ ու պալատ,
Ո՛չ իսկ խրճիթ եւ կամ խոպան ափ մը հող,
Այլ կը յանձնեմ քեզի երազ մ'այգաշող
Եւ փառքն անբիծ Հայ անունին հարազատ...

Կտակս ահա...շա'տ աւելին դուն ունիս
Քան աշխարհի բոլոր գանձերն անցաւոր.
Հայ դարերու փոթորիկէն ահաւոր
Կը ժառանգես դուն ալեկոծ իմ հոգիս...

Քուկդ է, մանչուկ, շքեղ տեսիլքը մեր մեծ,
Որ ծովերուն դէմ արցունքի եւ արեան
Շողաց իբրեւ նորոգ կեանքի ծիածան,
Որուն յառած՝ հայրս աչքերն իր փակեց:

Աւարտ մարտի խոնջ պսակին փոխարէն՝
Ոգեծփուն ու վառ դրօշ մը քեզի,
Որ զայն պարզես քո'ւ բազուկով քաջարի
Յաղթանակիդ լերան ազատ կատարէն:

Մեր տառերուն աստղերն ըրած ճակտիդ թագ
Եւ շրթներուդ՝ աղօթքն անմահ Հայ երգին,
Եղի՛ր միշտ տէր իմ սրբաշունչ կտակին-
Հաւատքի սիւն եւ նոր Ուխտի Տապանակ...

Edited by Johannes, 19 April 2008 - 04:13 AM.


#25 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 23 April 2008 - 09:57 AM

Հայ Հոգին

Հրաշագործ, հրաշալի՛ հայ հոգին,
Յաւերժական լոյսի մը պէս շողշողուն,
Օր մը իջաւ Արարատի բարձունքին
Եւ նուաճեց խաւարն անթիւ դարերուն:

Հայոց աշխարհ իրմով դարձաւ բուրաստան,
Փոքրիկ ածու, բայց գերազանց բոլորէն,
Ուր ծաղկեցան վսեմ գործեր արութեան
Եւ ուր փառքի նոր ընձիւղներ կը ժայթքեն:

Երկնապարգեւ շնորհ ու շունչ հայ հոգին,
Մեզ սկիզբէն վառեց բոցովն աստղերուն
Եւ նուիրեց Ազատութեան տաճարին՝
Հայկէն մինչեւ վերջին ժառանգն հայկազուն:

Ամէնուրեք, ապառաժէն իսկ դաժան
Բխեցուց ջուրն անմահական գորովի,
Տառապանքէն քամեց գինին խնդութեան,
Վէրքերը մեր փոխեց անուշ սրինգի:

Հայ վանքերու խուցերուն մէջ մթամած
Ինքն էր հեղեղն աղօթքներուն նարեկեան,
Կանթեղը վառ որ դարէ դար պլպլաց
Էջին վրայ մեր ոսկեղէն դպրութեան:

Սիրագորով, գանձերու ծո՛վ հայ հոգին
Երգ ու տաղով բարբառեցաւ ամէնուն՝
Եւ իր անյայտ, աստղանուագ մեղեդին
Դարձաւ համերգ Կոմիտասի շրթներուն:

Բաշխուեցաւ հանճարներուն մեր բոլոր,
Քնարակիր գուսաններուն վաղեմի,
Շեփորահար քերթողներուն թեւաւոր
Եւ այդ մեր մէջ եւ մեր վերեւ կը ծագի:

Բազմաչարչար, անյիշաչար հայ հոգին,
Քանի՜ սուրով զինք խոցեցին վատաբար,
Քանի՜ շղթայ զարկին իր սէգ թռիչքին,
Բայց ինք մնաց կենսանորոգ ու դալար:

Իր հարազատ պատկերն է սուրբ մեր լեզուն,
Որ կը հնչէ զանգերուն պէս Յարութեան,
Իր տեսիլքէն կը կրէ կեանք եւ արիւն
Ամէն տաճար, ամէն գմբեթ հայկական:

Edited by Johannes, 23 April 2008 - 09:58 AM.


#26 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 23 October 2008 - 09:39 AM

ԸՆԿԵՐՆԵՐ ԿԱՆ

Որքա՜ն անուշ հոգիներ կան ամէն տեղ,
Սարի քնքուշ ծաղիկներուն պէս բուրեան.
Սարէն հոսող ջուրերուն պէս դիւթական՝
Որքա՜ն կեանքեր կը կարկաչեն սիրազեղ։


Քաղցրալեզու եւ քաղցրասիրտ ո՛վ մարդիկ,
Աղն էք երկրին եւ լոյսը՝ մութ երկինքին.
Ձեզմով հարուստ եւ ձեզմով միշտ երջանիկ՝
Կարօտագին ես կը վազեմ այս կեանքին։


Որքա՜ն բարի ընկերներ կան ամէն դի՝
Ինչպէս խոնարհ պտղատու ծառ թեւաբաց.
Հովերուն դէմ կանգնած իբրեւ սէգ կաղնի՝
Որքա՜ն ձեռքեր կը բարեւեն քեզ յանկարծ։


Ո՛չ մէկ գինի, բարեկամնե՛ր աննման,
Ձեր բարութեան, ձեր արութեան համն ունի.
Օր մը գուցէ այս աշխարհէն կշտանամ,
Բայց ձեր կարօտն իմ մէջ յաւէտ կ՚արիւնի։


Որքա՜ն անձեր, որքա՜ն գանձեր կան մեր
շուրջ, Ճառագայթի եւ աղօթքի պէս արդար.
Հոգեճաշակ համբոյրի պէս սրբաշունչ՝
Որքա՜ն նայուածք քեզ կը գրկեն գաղտնաբար...


Մ. ԻՇԽԱՆ

1961#27 Armine

Armine

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 179 posts
 • Gender:Female
 • Location:omnipresent

Posted 25 June 2009 - 12:42 AM

Յիշեցէք Զիս

Պիտի բախեմ, պիտի բախեմ այս գիշեր
Երազներու դուռը փակ
Որ պահ մը գէթ ձեր խիղճերուն հեշտասէր
Խորունկ քունեն արթննաք։

Չէ՛ք ճանաչնար զիս, ես այն մանչուկն եմ սիրուն,
Որ յոգնասպառ, կիսամերկ,
Անապատին մէջ Տէր Զօրի մտաւ քուն
Եւ չարթնցաւ ալ երբեք։

Մի՛ սարսա’իք կմախակերպ իմ տեսքէս,
Յող չեմ մտած ես բնաւ,
Կը շրջէի դիակներու մէջ ա՛յսպես
Միշտ անօթԻ ու ծարաւ...

Սովի փուքէն փորս դարձած էր արդէն
Ուռած թմբուկ ու կաշի,
Եւ սրունքներս ալ մերկացած մսանէն՝
Մէյ—Մէկ ցպիկ նուագի...

Օրեր, անվերջ, կարօտ պատառ մը հացի,
Տեսայ արիուն, տեսայ մահ,
Քոսոտ այծԻ պես միայն խոտ ծամեցի,
Խոտն ալ յետոյ չգտայ։

Ծեծը՝ ոչինչ, կը բուժուի վէրքը սուրին,
Ոչինչ է վախն իսկ մահուան.Edited by Armine, 25 June 2009 - 12:45 AM.


#28 Armine

Armine

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 179 posts
 • Gender:Female
 • Location:omnipresent

Posted 25 June 2009 - 01:06 AM

Ես Մասիսը Չտեսայ

Ճրագի պէս ճաճանչող աչքս յառած միշտ հեռուն՝
Սպասեցի տարիներ ու Մասիսը չտեսայ...
Դալուկ աշուն է արդեն եւ աչքերուս կ՝իջնէ քուն.
Դեռ Մասիսը չտեսայ...

Ես շառաւիղ Հայկազեանց, հայու ժպիտ, հայու լաց,
Մասեաց որդի հարազատ՝ ես Մասիսը չտեսայ.
Իր կարօտով տոչորուն եւ իր կանչով արբեցած՛
Ես Մասիսը չտեսայ...

Գիտեմ որ ան հիմա կայ, երկնասլաց լոյս գագաթ,
Ես ի՛նչ տեսայ աշխարհէն, երբ Մասիսը չտեսայ.
Կեանքս ցնորք ու փոշԻ իր յաւերժին դէմ անյաղթ,
Ես Մասիսը չտեսայ...

Զայն կը գրկէ ամէն ժամ եւ կը շնչէ իմ հոգիս,
Բայց ո՛չ մէկ օր բաց աչքով ես Մասիսը չսեսայ.
Կախարդական առասպել եւ հորիզոն աշխարհիս՝
Ես Մասիսը չտեսայ...

Օտարի աչքն անտարբեր եւ դարաւոր թշնամինկ
Զայն կը դիտէ օրն Ի բուն — ես Մասիսը չտեսայ,
Որքա՜ն նայուածք ամբարիշտ յառեզաւ իր ճակատին,
Ես Մասիսը չտեսայ...

Դեռ քանի՝ օր ու տարի պիտի քայլեմ ես այսպես...
Մութ է ճամբան պանդուխտի — ես Մասիսը չտեսայ.
Ինչպէ՝ս աչքերս փակեմ, երբ որ, ո՝վ ման, զիս կանչես,
Ես Մասիսը չտեսայ...

Edited by Armine, 25 June 2009 - 01:10 AM.


#29 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 17 December 2009 - 11:14 AM

ՀԻՆՆ ՈՒ ՆՈՐԸ

Մեր գրկին մէջ, մեր աչքին դէմ մեղմօրէն
Կը մահանայ վաստակաբեկ Հին Տարին.
Կէս-գիշերուան զարկերն ահա կը թաղեն
Ժամանակի փակեալ դագաղ Հին Տարին։


Մա՞հ թէ ծնունդ՝ խորհրդաւոր այս պահուն...
Նոյն յարկերէն կը մտնէ ներս Նոր Տարին.
Սրտերն ամէն կ՚ըլլան յանկարծ հարսնետուն
Եւ կը գրկեն կեանքով յորդուն Նոր Տարին։

Մերն էր երէկ, մեր կուրծքերուն հեւքին պէս,
Մեզ բախտակից, մեզ ուղեկից Հին Տարին.
Յուշ է այսօր, մէգ ու մշուշ մահամերձ
Յաւերժութեան անդարձ ժառանգ Հին Տարին։

Կու գայ փառքով, զէն ու զարդով յաղթական
Աստեղաշող, մեծահանդէ՜ս Նոր Տարին.
Երգ է պայծառ եւ ցնծութիւն տօնական
Զանգերու ձայն, փողերու կանչ Նոր Տարին։

Որքա՜ն սէրեր ու երազներ լուսալիր
Տարաւ իր հետ անդունդն ի վար Հին Տարին.
Ժպիտն՝ արցունք եւ կրակներն ալ մոխիր
Ըրաւ, աւա՜ղ, սա անողոք Հին Տարին։

Թող գայ բարի՜ եւ բարբառի ամենուն
Նոր յոյսերու աւետաբեր Նոր Տարին։
Երկնի բոցէն վառէ մոմեր գոյնզգոյն
Շողշողուն ծառ ու լուսաբա՜ր Նոր Տարին


Մ. ԻՇԽԱՆ

Edited by Johannes, 17 December 2009 - 11:16 AM.


#30 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 17 December 2009 - 02:56 PM

Սքանչելի քերթուած, մանաւանդ այս ատեն երբ մութ ու մռայլ այս տարաուան հրաժեշտ կարդանք եւ դիմաւորենք լոյս ու պայծառ Նոր Տարին:
Սիրելը Յովհան, գուցէ դու արդեն մեզ մատուցել ես Մ. Իշխանի կենսագիրը.…
http://hy.wikipedia....Õ¥Õ²_Ô»Õ·Õ­Õ¡Õ¶

Մուշեղ Իշխան (իսկական անունը` Ճենտերեճյան Մուշեղ Սրապիոնի, 1914, Սիվրիհիսար (Անկարայի նահանգ) - 12.06.1990, Բեյրութ), հայ գրող, մշակութային, կրթական գործիչ։
Կենսա գիր
1915-ին ընտանիքով աքսորվել է Դեյր էզ Զոր։ 1928-ին Ավարտել է Դամասկոսի Հայոց ազգային վարժարանը, 1935-ին` Բեյրութի Հայ ճեմարանը, 1938-1940 թթ. հետևել Բրյուսելի (Բելգիա) համալսարանի մանկավարժության և գրականությանյան դասընթացներին։ 1941-1951-ին խմբագրել է Բեյրութի «Ազդակը» (օրաթերթ և շաբաթաթերթ)։ Հայ գրականություն է դասավանդել Բեյրութի Հայ ճեմարանում։ Վախճանվել է 1990 թ.։
Գրական Ժարանգը
Մուշեղ Իշխանի ստեղծագործության ներքին ազդակը տարագիր հայի պայքարն է ուծացման վտանգի դեմ՝ հանուն սեփական դիմագծի պահպանման, ազգային և համամարդկային իդեալների կենսագործման։ Նրա բանաստեղծությունները տոգորված են նուրբ քնարականությամբ, խոհականությամբ («Տուներու երգը», 1936, «Հայաստան», 1946, «Կյանք ու երազ», 1949, «Ոսկի աշուն», 1963, «Տառապանք», 1968 և այլ ժողովածուներ)։ Թատերախաղերը կառուցման սկզբունքով և մտածողության որակով նոր են՝ արդիական, արծարծում են ազգային, պատմական, հոգեբանական, սոցիալակն և բարոյաբանական հարցեր («Մեռնիլը որքան դժվար է», 1971, «Սառնարաևեն ելած մարդը», 1979, «Թատերախաղեր», 1980)։ Երևանում բեմադրվել են «Կիլիկիո արքան» (1989, «Նորք» երիտասարդ, թատրոն) և «Մեռնիլը որքան դժվար Է» (1992, ՊՀԹ) պիեսները։ Արձակ գործերն են «Հացի և լույսի համար», 1951, «Հացի և սիրո համար», 1956, «Մնաս բարով, մանկություն», 1974, վեպերը, «Ապասում», 1977, վիպակը։ Գրել է «Արդի հայ գրականություն» (հհ. 1-3, 1973-1975) աշխատությունը։#31 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 24 December 2009 - 10:18 AM

ՀԱՅՐԵՆԻ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ

Հայրենի աղբիւրներ,
Ամանորի խորհրդաւոր լուսածագին,
Երբ ձեր պայծառ ակունքներէն յորդաբուխ
Պահ մը ոսկի եւ մարգարիտ կը հոսի,
Ո՞վ արդեօք ձեզ կու գայ այցի
Եւ հոգիին դատարկ սափորը կ՚երկարէ
Ձեր գանձերուն անսպառ:

Հայրենի աղբիւրներ,
Ձեր ջուրերուն բիւրեղ արծաթն ու ոսկին,
Գիտեմ, ի զուր կը հոսին
Ամայութեան մէջ չարաշուք
Մեր հրկիզուած շէներուն,
Մեր սգաւոր, անտառներուն, լեռներուն...

Հայրենի աղբիւրներ,
Ո՛չ ոք, ո՛չ ոք մեզմէ զատ
- Ձեր հարազատ զաւակներէն տարագիր -
Գիտէ գաղտնիքն հրաշազան
Ձեր ջուրերու ոսկեհնչիւն համերգին,
Որ մեր հողին ընդերքներէն կը ժայթքէ.
Ո՛չ ոք, ո՛չ ոք մեզմէ զատ
Կրնայ հասնիլ ձեր ոսկեղէն խորհուրդին,
Ադամանդեայ ձեր լոյսին,
Որ դարաւոր մեր անցեալէն կը բխի:

Հայրենի աղբիւրներ,
Երկրէ երկիր մենք ահա
Կ՚ըմպենք օտար աղբիւրներէ անհամար
Ու կը մնանք միշտ ծարաւ,
Մեզ կ՚օրօրեն բազում ջուրեր խոխոջուն
Եւ ալեակներ ներդաշնակ,
Բայց մեր արեան մէջ անվերջ
Անմահական կարկաչը ձեր կը հնչէ...

Հայրենի աղբիւրներ,
Մեղրի պէս քաղցր ու կաթի պէս հարազատ,
Հրատոչոր պապակը մեր շրթներուն
Ձեզ կ՚որոնէ ամէն տեղ.
Անդնդախոր պարապը մեր սրտերուն
Դուք լոկ կրնաք լեցնել
Ձեր խայտանքով սիրազեղ:

Հայրենի աղբիւրներ,
Աւանդական այս պահուն,
Ամանորի խորհրդագեղ այգաբացին,
Ձեր ակերէն անխափան
Արդեօք հիմա դարձեալ ոսկի՞ կը հոսի
Թէ ձեր ջուրերն են պղտոր,
Վշտի արցունք, հեկեկանք,
Կարօտի կանչ, ընդվզումի յորդ հեղեղ
Եւ անէծքի դառն թոյն...

Հայրենի աղբիւրներ,
Ձեր ջուրերուն չափ յորդահոս հաւատքով
Օր մը կրկին պիտի դառնանք մենք ձեզի
Եւ արբեցած ձեր գինիով անապակ՝
Պիտի մեր կեանքը ծաղկի,
Ձեր ջուրերուն պէս լուսեղէն եւ անմահ...

Մ. ԻՇԽԱՆ

Edited by Johannes, 24 December 2009 - 10:20 AM.


#32 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 23 April 2010 - 05:32 AM

ԳԱՐՆԱՆ ԱՆՁՐԵՒԻՆ
ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆՏեղա՛, անձրեւ, օրհնութեան պէս աւետաձայն,
Արտ ու արօտ կանանչ յոյսով լեցուր անվերջ.-
Քու կենսախայտ համբոյրիդ տակ կը սարսըռան
Ոսկի սերմեր հողին յղի կողերուն մէջ։

Յիշէ՜, անձրե՛ւ, ամբողջ երկիր մ՚ալ աւերակ,
Ուր մա՛հ է արդ, մոխիր ու մուխ ու լռութիւն...
Արիւնաբոյր շէներուն մէջ պահ մը հիմակ
Օրօրէ սուգն իր սարերու ոգիներուն...

Իջի՛ր, անձրե՛ւ, վարդաջուրի պէս հոտեւան.
Թող ծաղիկներ բաժակն իրենց քեզ երկարեն,
Ամպերէն վար հոսի ժպիտ ու ծիածան
Եւ թող պայթին գինով ճիչեր թաւուտներէն։

Գիտե՜ս, անձրե՛ւ, Ապրիլի հարս ծառերուն պէս
Ի՜նչ հասակներ տապալեցին գիշեր մ՚անհուն...
Ա՛հ, պուտ մը ջուր հասցուր անոնց, այդ լեռնադէզ
Անապատի տապէն պապա՜կ ոսկորներուն...

Հոսէ՛, անձրեւ, սիրերգի պէս հարսանեկան
Սրտերն ահա կ՚ընդխառնուին լարերուդ հետ
Եւ բերկրութեամբ եւ հեշտանքով կը լիանան
Ճերմակ տուներ՝ տարափիդ տակ խաղաղաւէտ։

Հիմա, անձրե՛ւ, ծեր պանդուխտներ կան ամէն տեղ,
Որ յուշերու ցուրտ կրակին դէմ կը մսի՜ն...
Անոնց խարխուլ հիւղակներուն վրայ թիթեղ՝
Թափէ երազն իրենց հօտի ոտնաձայնին...

Եկո՜ւր, անձրե՛ւ, աղօթքի պէս թաղմանական.
Ես կ՚ուզեմ լալ մանուկի տաք աչուըներով
Այնքա՜ն ուրախ տօնին համար սա յո՛րդ գարնան
Եւ կեանքերուն՝ որ ինկան մերկ եւ անգորով...


Մ. ԻՇԽԱՆ

1934

#33 MosJan

MosJan

  Էլի ԼաՎա

 • Admin
 • PipPipPipPipPip
 • 28,348 posts
 • Gender:Male
 • Location:My Little Armenia

Posted 24 April 2010 - 01:00 AM

Շնորհակալություն Բարեկամ
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users