Ceannaigh Fógra (agus Cabhraigh Linn)!

Braitheann an Gael ar fhlaithiúlacht ár mball agus ar an bhfógraíocht. Ní fhaighimid pingin rua ó rialtas nó eagraíocht eile. Ceannaigh fógra - níl siad daor - agus beidh tú ag cabhrú linn freisin!

B'fhearr linn fógraí as Gaeilge amháin, ach níl aon chosc ar theangacha eile.

Take an ad in An Gael and help us out too! We depend on the generosity of our members and on ads for all our funding. Ads ideally should be in Irish, but other languages are allowed.

Rátaí / Rates
Leathanach iomlán / full page$150
Leath-leathanach / half page$100
Ceathrú leathanach / quarter page$50
Ochtú leathanach / eighth page$25
Bosca 2x4" / 2x4" box$15
Cúlchlúdach / back cover$200

Tá an t-irisleabhar lán-daite. Is fearr linn comhad jpg nó doc Word. Cuirtear lipéidí ar bhun an chúlchlúdaigh. Tá na rátaí seo níos ísle ná riamh, mar sin, tapaigh an deis!

Ní mór íoc astu seo ar Paypal, as dollars na Stát Aontaithe. Mura bhfuil cuntas Paypal agat, ná bíodh imní ort - tá sé an-éasca.

Chun fógra a cheannach, scríobh chugainn ag angael@optonline.net!

Chun samplaí fógraíochta a fheiscint ón irisleabhar, cliceáil anseo.

To see sample advertising from the magazine, click here.