O Nutch-u Zasluge Status

Nutch je poduhvat implementiranja web pretraživača otvorenog koda.

Web pretraživanje je osnovni preduslov za internet navigaciju, a ipak se broj web pretraživača smanjuje. Oligopol današnjice mogao bi uskoro lako postati monopol, sa jednom kompanijom koja kotroliše gotovo sva pretraživanja radi sopstvene finansijske dobiti. Po korisnike interneta to ne bi bilo dobro.

Nutch nudi transparentnu alternativu komercijalnim web pretraživačima. Samo pretraživačima otvorenog koda možemo verovati da su njihovi rezultati nepristrasni. (Ili je barem njihova pristrasnost javna.) Svi glavni postojeći pretraživači imaju sopstvene formule rangiranja rezultata, i ne žele objašnjavati zašto se određena stranica rangira baš tako. Takođe, nekim web pretraživačima moguće je platiti kako bi se uticalo na to koji sajt i na koji način će biti rangiran u rezultatima, umesto da uslov za rangiranje bude sam sajt. Nutch, sa druge strane, nema šta da krije i nema motiva da njegovi rezultati ili njegov crawler bude pristrasan u bilo kom pogledu osim da pokuša da svakom korisniku ponudi najbolje moguće rezultate.

Cilj Nutch-a je omogući svakome da jednostavno i ekonomično razvije kvalitetan web pretraživač. To je veliki izazov. Da bi uspeo, Nutch softver mora biti sposoban da:

To je izazovan poduhvat. Ako veruješ u suštinu ovog projekta, možeš pomoći bilo svojim radom na razvoju bilo donacijom.