EXTRA_HEADERS; include_once "{$config['file_root']}/includes/l10n/header-pages.inc.php"; ?>

Toiseach tiseachaidh le Firefox

Seo cuid dhen na lraichean is tuilleadain as fhearr leinn agus gliocas no dh mu Firefox airson toiseach tiseachaidh. Tha sinn an dchas gun gabh thu tlachd annta!

Cuid dhe na lraichean as fhearr leinn

OpenOfficeOpenOffice sa Ghidhlig

Cruthaich sgrobhainnean teacsa, cliath-dhuilleagan, taisbeanaidhean, tarraingean, str-dtannan is foirmlean leis a' bhathar-bhog seo a tha gu tur saor an-asgaidh.

Wikipedia GidhligWikipedia Gidhlig

Leabhar mr-elais na Gidhlig air an lon. Faigh fiosrachadh 'nad chnan fhin. Fiosrachadh gann sa chuspair as fhearr leat-sa? Tiugainn ma-th, gabh pirt ann, 's urrainn do dhuine sam bith cur ris.

An Dearbhair

Le strc no gun strc? Litreachadh 'gad chur droil? Feuch an Dearbhair, inneal le LTS Scotland a cheartaicheas an litreachadh Gidhlig agad.

Gliocas Firefox

Litreachadh na Beurla a' cur dragh ort? Feuch ris an dearbhair-litreachaidh am broinn Firefox fhin.

Feuch ris an tuilleadan seo

An tuilleadan ClipmarksAn tuilleadan Clipmarks

Seach a bhith a' danamh comharradh-ln airson lrach air fad, 's urrainn dhut cliop a thoirt dha leis an inneal seo agus dreach na posan as fhearr leat a shbhaladh.

Naidheachdan ┐ a’ choimhearsnachd-ln

BBCBBC Alba

Gheibh thu gach rud eadar telebhisean is ridio be, naidheachdan niseanta 's eadar-niseanta, goireasan ionnsachaidh 's torr a bharrachd an-seo.

Fram na GidhligFram na Gidhlig

Seo far a bheil coimhearsnachd-ln na Gidhlig a' coinneachdadh. Naidheachd agad? Cirdeas is comann a dhth? No ceist? Gheibh thu freagairt ann.

AkerbeltzAkerbeltz

Tha an lrach seo ln iomadh sersa fiosrachaidh, eadar duain thradaiseanta, fiosrachadh air fuaimneachadh is grmar agus fiosrachadh mun obair a n Akerbeltz ann an leasachadh bathar-bog na Gidhlig

Na blogaichean Gidhlig

Seadh, carson nach biodh blogaichean Gidhlig ann? Guthan Gidhlig o cheithir cernan an t-saoghail agus chan eil a dhth ach do chom-pirteachas fhin.

TG4TG4

Sil eile - le telebhisean Gaeilge na h-ireann. 'Ga chraoladh be air an lon cuideachd.

Gliocas Firefox

D an t-einnsean-luirg as fhearr leat? Cuir ris a' bhr-rannsachaidh ann am Firefox e 's gheibh thu greim air sa bhad.

Feuch ris an tuilleadan seo

Answers Add-onAn tuilleadan Answers

Gluais a' chuileag os cionn facail Bheurla sam bith 's briog air gus fiosrachadh fhaighinn air.

Foghlam

Sabhal Mr OstaigSabhal Mr Ostaig

Colaiste mhr na Gidhlig air an Eilean Sgitheanach far am faigh thu cothroman ionnsachaidh is rannsachaidh aig iomadh re 's fi aig astar.

CL GidhligCL Gidhlig

Fiosrachadh is taic airson inbhich a tha ag ionnsachadh na Gidhlig le comann an luchd-ionnsachaidh.

Gidhlig aig StowGidhlig aig Stow

Ma tha an t-Eilean Sgitheanach ro fhad air falbh dhut, tha crsaichean bogaidh aig Colaiste Stow ann an Glaschu cuideachd.

Comann nam Prant

O ghlin gu glin - tadhail air lrach Comann nam Prant mas e fiosrachadh 's taic le foghlam Gidhlig no Foghlam tro Mheadhan na Gidhlig a tha a dhth ort.

Gliocas Firefox

Cleachd manaidsear nan tuilleadan gus Firefox a ghnthachadh o bhun gu barr gus an dan e dreach na tha a dhth ort.

Feuch ris an tuilleadan seo

An tuilleadan CoolirisAn tuilleadan Cooliris

Bidh gleus ri do limh leis an tuilleadan seo gus coimhead air dealbhan sa bhrabhsair agad air loidhne 's air ln-sgrn.

Briathrachas

Am Faclair BeagAm Faclair Beag

Facal a dhth ort? Feuch ris an Fhaclair Bheag anns a bheil an d chuid am faclair mr aig Eideard Dwelly 's briathreachas na 20mh linn taobh ri taobh 's ri do limh ite sam bith.

An Str-dta BriathrachaisAn Str-dta Briathrachais

An Str-dta - briathrachas na 20mh linn agus torr a bharrachd aig an t-Sabhal Mhr.

Faclair na Prlamaid

Faclair far am faigh thu iomadh facal a tha co-cheangailte ri obair na Prlamaid, an Riaghaltais 's nan comhairlean.

FocailFocail

Nach buidhe dhut leis na faclairean eile no ainm-ite no sloinneadh Gidhlig na h-ireann a dhth ort? Feuch faclair mr na Gaeilge air an lon.

Gliocas Firefox

Cum suas ri naidheachdan do charaidean leis na h-inbhirean-naidheachd air na lraichean-ln aca.

Feuch ris an tuilleadan seo

An tuilleadan ShareaholicAn tuilleadan Shareaholic

An tuilleadan gun a leithid airson mac is nighean nan ceangal!

Barrachd mu Firefox

Gliocasan ┐ Gleusan | Cobhair

Barrachd mu Mozilla

D tha ann am Mozilla? | Gabh pirt ann | Bth Mozilla

EXTRA_FOOTERS; include_once "{$config['file_root']}/includes/l10n/footer-pages.inc.php"; ?>